Wat is NLP?

Neuro Linguistisch Programmeren?

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en vindt zijn oorsprong in de psychologie. Binnen NLP houden we ons bezig ‘hoe’ mensen informatie verzamelen met hun zintuigen (neurologisch), deze informatie verwerken met hun brein (linguïstisch) en omzetten tot gedrag (programma’s). Ruim 90% van dit proces gaat onbewust. Bewustwording geeft jou de mogelijkheid om keuzevrijheid, verbinding en autonomie te ervaren. NLP leert je anders kijken waardoor je waarnemingsvermogen groeit. Hierdoor weet je onbewuste signalen op te pikken en bloot te leggen met als gevolg dat je anders luistert en betere vragen stelt.

Het ontstaan van NLP

NLP is ontstaan in de jaren ’70 vanuit het bestuderen van mensen met excellente communicatieve vaardigheden. Er is onderzocht hoe taal, lichaamstaal, gevoelens, gedachten en denkstructuren zich vertalen in houding en gedrag en welk effect dit heeft op de ander. In onderstaand filmpje laat Dr. Bandler (een van de twee grondleggers) zien hoe iemand van zijn fobie voor slangen afkomt. Uiteraard zijn dezelfde technieken van toepassing om ook van andere angsten af te komen zoals: liften, spinnen, hoogtevrees, straatvrees, etc.

Concreet en praktisch

NLP is een concrete set van methoden en technieken die jouw communicatie met sprongen vooruit laat gaan. NLP wordt veelvuldig gebruikt binnen vakgebieden waar professionele communicatie belangrijk is. Denk daarbij aan (project)management, leiderschap, training, counseling, coaching, consultancy, advies, sales, HRM en ondernemerschap. Kortom NLP is uitermate geschikt voor:

  • Het ontwikkelen van leiderschap en zelfvertrouwen
  • Zelfinzicht en het bevat tool voor zelfanalyse
  • Beter leren omgaan met angst, stress of paniek situaties
  • Het reduceren van negatieve emoties en het versterken van positieve gevoelens (motiveren)
  • Het herkennen en doorbreken van niet effectieve gedragspatronen
  • Constructief omgaan met tegenslag, weerstand of kritiek

Waarom een nlp-opleiding?

NLP levert je een schat aan nieuwe inzichten op waardoor jij alle tools in handen krijgt om je leven te transformeren. Lees hieronder uitgebreidere voorbeelden wat NLP nog meer oplevert:

NLP geeft overzicht, inzicht en structuur aan je communicatie. Het leert je anders te kijken waardoor je waarnemingsvermogen vergroot. Je communicatie versterkt doordat je anders luistert, minder invult en oplossingsgerichte vragen gaat stellen.

Je leert bewuster communiceren en verbinding maken. Misschien herken je dat bepaalde gesprekken wat stroever verlopen. Je mist een klik? Over het algemeen geen probleem totdat het een belangrijk gesprek voor je is. Een sollicitatie gesprek, een zakelijke kans of een issue in je relatie? Op zo’n moment is het essentieel dat jij de juiste dingen zegt en in controle bent over je eigen emoties. NLP geeft je daarvoor alle inzichten en hulpbronnen!

Minder dan 1% van alle mensen bereikt zijn persoonlijke doelstellingen. Dit heeft alles te maken met het wel of niet bewust zijn van eigen gedragspatronen, immers 90% van het menselijk gedrag gaat volledig onbewust. Met NLP leer je alle geheimen waar gedrag vandaan komt en hoe dit te beïnvloeden zodat jij jouw doelstellingen gaat halen. Je leert sabotage mechanismen herkennen en doorbraken realiseren. Dit werkt motiverend en uitdagend.

Je weet kwalitatief betere informatie uit belangrijke (zakelijke)gesprekken te halen door de juiste vragen te stellen. Je gaat sturen op dat wat echt belangrijk is. Conflicten en ongewenste stemmingen weet je te omzeilen of adequaat op te lossen door hypnose taal in te zetten. Door gebruik te maken van taalkundige kader- en herkadertechnieken weet je anderen uit vastzittende overtuigingen te bevrijden.

Door het ontwikkelen van professionele coachvaardigheden ben je in staat om flexibel om te gaan met overtuigingen en mentale hindernissen. Door jouw oplossingsgerichte vraagstelling leer je de ander bewust te maken. Hierdoor ontstaat ruimte voor dialoog en roept het minder weerstand op. Door het inzetten van geweldloze communicatie weet je kort en krachtig feedback te geven wat de ander helpt in zijn/haar ontwikkeling.

Met NLP zal een proces van verdieping en bewustwording starten. Je weet wie je bent en wat je wilt. Dit geeft je focus, nieuwe energie en inspiratie. Door jouw bewustwordingsproces leer je meer en meer te ZIJN wie je bent vanuit je eigen authentieke ik-kracht.

We leren je bewust te worden van gedrags- en gevoelspatronen. Met de geleerde NLP technieken weet je emoties eenvoudig en snel te transformeren en ben je in staat gedragspatronen te doorbreken waar je vanaf wilt. Met behulp van hartcoherentie technieken krijg je meer innerlijke rust, vitaliteit en creativiteit. We leren jou de beste mindfulness- en helingstechnieken om stress te reduceren en balans te bereiken.