NLP Technieken en begrippen

NLP Communicatiemodel

Wat is het NLP-Communicatiemodel?

Het communicatiemodel geeft schematisch weer hoe externe gebeurtenissen door onze filters gaan (deze zijn zeer persoonlijk) waarna er een interne representatie ontstaat van de werkelijkheid. Deze interne voorstelling wordt gevormd na onze filters van generalisatie, vervorming en het weglaten van informatie. De mate van weglating, vervorming of generalisatie is afhankelijk van tijd, ruimte, materie, energie, taal, herinnering, houding, waarden en overtuigingen, en verschillende beslissingsprogramma’s in ons systeem. Er wordt als het ware een persoonlijke afspiegeling gegeven van de realiteit welke door onze filters direct gekleurd is. En daarmee creëert ieder mens zijn eigen realiteit en nimmer de werkelijke realiteit.

“If you think what you always have thought, then you will do what you always have done, you'll get what you always have got. If what you are doing is not working, start to think different.”

Vanuit de interne voorstelling ontstaat een gevoel/stemming van waaruit gedrag naar voren komt. In feite is elk gedrag gebaseerd op een onderliggend gevoel of behoefte. Deze stemming heeft een directe uitwisseling met jouw lichaam (fysiologie). Als je de tekening observeert (NLP communicatiemodel) zul je zien dat er ook een pijl terug naar boven gaat vanuit de fysiologie. Wanneer je bijvoorbeeld je fysieke houding verandert van ‘passief’ naar ‘actief’ (door bijvoorbeeld rechtop te gaan zitten in plaats van te hangen) zul je een direct effect merken in stemming en denken (interne representatie). Uiteraard heeft dit zijn weerslag op het gedrag.

De kaart is niet het gebied

Ben je niet tevreden over hoe je de wereld waarneemt, verander dan je filters. De echte werkelijkheid bestaat dus uit veel meer informatie dan we bewust waarnemen. Onze interne voorstelling kan dus onmogelijk de werkelijkheid bevatten, wat door Alfred Korzybski, ‘de kaart is niet het gebied’ is genoemd. We nemen slechts onze kaart waar terwijl het gebied veel groter is.

Filters van het NLP communicatiemodel

Iedere seconde krijgt ons brein een paar miljoen eenheden informatie aangeboden vanuit onze 5 zintuigen. Al deze informatie bereikt ons bewustzijn waarin zich realiteit vormt. Ons brein filtert deze informatie om het behapbaar te maken. De psycholoog George Miller heeft aangetoond dat we in staat zijn per seconde tussen de 5 en 9 eenheden aan informatie, gemiddeld 7, bewust te verwerken. Deze eenheden kunnen overigens variëren in grootte, afhankelijk van situatie en ervaring. Verhoudingsgewijs wordt dus meer dan 99,99% van alle informatie niet direct door ons bewuste bewustzijn waargenomen. Dit is het principe van filters. Slechts een heel klein deel van alle informatie die onze zintuigen doorgeven wordt bewust verwerkt.

Ons onderbewuste weet meer!

Overigens is ons onderbewuste in staat een veel groter deel van deze informatie op te slaan en te verwerken. Wanneer iemand onder hypnose wordt gebracht kunnen eerdere situaties tot in detail worden beschreven terwijl iemand bij bewustzijn zich nauwelijks iets kan herinneren. Wanneer een persoon dagelijks naar de bushalte loopt zal hij of zij geen exact antwoord kunnen geven op de vraag hoeveel stappen dit is. Daarentegen zal deze persoon onder hypnose wel het exacte antwoord kunnen geven.

Dat wat we zien of herkennen in een situatie, bij een ander zegt meer over onszelf dan over de werkelijkheid. Een dokter ziet zieke mensen, een schilder ziet mooi of slecht schilderwerk, een brandweerman ziet gevaren, een politieagent ziet afwijkend gedrag en een fysiotherapeut ziet slechte houdingen.

Onze filters, ook wel de bril waarmee we de werkelijkheid tot ons nemen, worden bepaald op basis van achtergrond, opleiding, geloofsovertuiging, ervaring en ga zo maar door. Je focust per moment op verschillende dingen, afhankelijk van datgene wat je doet of ‘dat’ wat 'jou' in deze fase van je leven bezig houdt. Je stemming op het moment van waarnemen bepaalt ook dat wat je filtert.

Model van de wereld / Model of the world (MOW)

Wanneer je je onveilig voelt zul je op andere dingen letten dan wanneer je in totale ontspanning verkeert. Door focus en bewustwording ga je de werkelijkheid anders ervaren. Je kunt stellen dat de werkelijkheid heel subjectief is. Immers, ieder creëert zijn eigen werkelijkheid, ook wel model van de wereld genoemd. En daarmee zijn er net zoveel werkelijkheden als dat er mensen zijn. De werkelijkheid wordt immers in onszelf gevormd door kennis, inzicht, ervaring en programma’s.

Eenvoudig gezegd: Ieder ziet wat hij of zij wil zien!