Gecertificeerde hnlp opleiding
Gecertificeerde hnlp opleiding
Leiderschap en effectieve teams
Doelgerichte Leiderschapstrainingen voor een scherpe prijs!
Leiderschap en effectieve teams
Doelgerichte Leiderschapstrainingen voor een scherpe prijs!
Vorige
Volgende

Leiderschapstraining op basis van NLP

Effectiever communiceren, coaching, teamontwikkeling en leiderschap

Organisatie issues die schreeuwen om Coachend leiderschap!

Change-management issues

Krijg je medewerkers onvoldoende mee in veranderingstrajecten? Stagneert de organisatie- ontwikkeling of samenwerking? NLP brengt duidelijkheid in strategie, cultuur en change.

Stagnatie in ontwikkeling en groei?

Hebben leidinggevenden onvoldoende skills om medewerkers te begeleiden in hun ontwikkeling naar leiderschap? NLP geeft je een breed scala aan instrumenten en modellen.

Gebrek aan (Persoonlijk) Leiderschap

Merk je dat medewerkers afhaken als het spannend wordt. Onvoldoende vertrouwen hebben, wijzen naar elkaar en weinig verantwoordlijkheid tonen? Ontwikkel Leiderschap met NLP!

Slechte sfeer en weinig teamgevoel

Ervaar je een slechte werksfeer? Merk je dat mensen elkaar negeren, dat er een gebrek aan vertrouwen is, of dat er veel miscommunicatie en fouten plaatsvinden? Bekijk dan ons teamprogramma!

Gebrek aan focus en commitment

Merk je dat er onvoldoende vertrouwen, commitment, focus en doorzettingsvermogen is om doelstellingen te realiseren? Dan gaan we met de onderstroom in teams aan de slag.

Meer weten over NLP en leiderschapstraining?

Leiderschapstraining met NLP als instrument

Waarom Leiderschapstraining?

In onze optiek wordt 'Leiderschap' nog wel eens verward met domineren of de baas spelen. Op zijn tijd kan een 'Directieve stijl' van leidinggeven uitermate effectief zijn. Met name in crisis situaties! Maar op de lange termijn doet het de veiligheid en vertrouwensrelatie geen goed! Dan heeft een Leider andere vaardigheden nodig.

"Wat niet uit het hart komt kan een ander hart niet raken"

Wij geloven in zelfbewuste Leiders die het verschil maken! Zij die zichzelf door en door kennen. Zij die die hoofd en hart verbinden en daarmee anderen weten te inspireren. Zij die de potentie in de ander zien en dit weten vrij te maken. Soms door het geven van vertrouwen, bevestiging en loslaten. Andere keren door dichter op de bal te spelen, focus aan te brengen en door te pakken. Een sterke Leider weet wat zijn mensen nodig hebben om te excelleren! En zo leiden wij elke dag 'De Nieuwe Leiders' van de toekomst op!

Hoe ziet een Leiderschapstraining eruit?

Ieder mens ervaart de wereld op zijn of haar unieke manier. Dat is de voornaamste rede dat de één kansen ziet en de ander bedreigingen. Tijdens onze leiderschapstraining blijven we weg van goed of fout denken. Maar ‘hoe’ iemand de wereld ‘ziet’ bepaalt in belangrijke mate zijn of haar gedrag en resultaat! Dit is de basis van persoonlijk leiderschap.

"Practice what you preache...."

Tijdens onze leiderschapstrainingen zetten wij NLP in als verandermethodiek. Deelnemers worden bewust van zichzelf: Wie ben je? Wat is het effect van jouw houding en gedrag? En hoe wil je dat andere jou ervaren? Na onze leiderschapstrainingen bezit men cruciale inzichten en technieken om denken-voelen-handelen te veranderen. Je bereikt Meesterschap in communicatie en ontwikkelt een grote mate van management- en stijlflexibiliteit! Dit werkt voelbaar door in houding, commitment en bedrijfsresultaat!

Een greep uit onze zakelijke opdrachtgevers

Gemeente-Teylingen
0
bank-nederlandse-gemeenten-squarelogo-1472791880677
Cultuurverandering brandweer
maatwerk training nlp-nu
De_haagse_hogeschool
maartwerk training NLP-NU
Teamontwikkeling en maatwerk training nlp-nu
Erasmus-open
imtech
Traffic_new
maartwerk training NLP-NU
Logo-Rabo_new
ABNAmro_logo
douwers
logo_renewi
Training-NU bij Zorgpartners

Maatwerk Leiderschaptrainingen voor opdrachtgevers

Strategische koerswijziging Brandweer Haaglanden

Keywords: Cultuur- en organisatieontwikkeling, houding en gedrag en procesbegeleiding

De regionale Brandweer Haaglanden stond voor de grote uitdaging om een cultuur- en gedragsverandering door te voeren op het gebied van preventie en voorlichting richting burgers. Speerpunt richting de burger: "Hoe voorkom je brand?" Deze strategische koerswijziging had impact op alle lagen en niveaus binnen de brandweer. Hoe laat je brandweermensen, die aangenomen zijn om brand te blussen, brand voorkomen? Er is gekozen voor een integrale aanpak op alle niveaus.

Lees meer + video referentie

Coaching en teamcoaching binnen de ABN-Amro

Keywords: Teamontwikkeling, coaching en procesbegeleiding.

In 2014 is, door het toenmalig Hoofd Strategie van de ABN-Amro - Floris Kleemans, een nieuw initiatief gestart voor het opzetten van een uniform protocol voor economische transacties wereldwijd: het Uniform Economic Transaction Protocol (UETP). Deze visie is ontwikkeld via co-creatie met meerdere partijen waaronder overheden, multinationals en newconomy-denkers. Het team stond voor gigantische uitdagingen op het gebied van innovatie, strategie en visie ontwikkeling.

Lees meer

Zelforganiserende teams met meer Leiderschap en eigenaarschap

Keywords: Teamontwikkeling, Situationeel Leiderschap en Procesbegeleiding (intervisie).

Binnen zorgpartners zijn diverse veranderingen doorgevoerd in structuur en samenstelling. Er bleek behoefte om de samenwerking en het teamgevoel te versterken. Zo waren er meerdere disfuncties aanwezig binnen het team. Teamleden spraken geregeld over elkaar in plaats van met elkaar. Het management heeft adequaat gereageerd en koos voor zelforganiserende teams met ondersteuning. Teamleden scoren de samenwerking/teamgevoel nu op een ruime 8  (op schaal van 10).

Lees meer

Kunnen we je ergens mee helpen of over adviseren?

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com