NLP Technieken en begrippen

Coachen – Stap 4 tot 7: Patronen

Na de diagnose, ultieme motivatie en provocatieve communicatie, ben je klaar om een grote verandering te ontketenen. Daarvoor moeten we aan de slag met patronen. Lees op deze pagina met welke technieken je patronen kunt veranderen.

Stap 4: Patronen onderbreken

Dus, wat doen we nu? Je hebt een goede diagnose verricht en hebt de betreffende persoon naar een staat geleid waarin hij absoluut gemotiveerd is om te veranderen. Ga je nu de interventie doen? Nee, dat zou te vroeg zijn. Een andere oorzaak waarom veranderingen namelijk vaak niet blijvend zijn, is omdat mensen terugvallen in oude patronen.

Dus wat denk je dat de derde stap is? Juist, het onderbreken van het huidige patroon van associatie. Hier mag je je helemaal laten gaan en bizarre dingen doen zodat mensen in verwarring raken.

Stap 5: Herkennen en doorbreken van patronen

Ons gedrag kunnen we waarnemen als een patroon. Wanneer er sprake is van steeds terugkerend gedrag, dan is er sprake van een vast patroon. In dat geval herhaalt het patroon zich steeds. Wij mensen hebben de eigenschap om patronen bij anderen goed te ontdekken en onze eigen patronen zijn vaak blinde vlekken voor ons.

Een bekend gezegde luidt: We herkennen makkelijker een splinter in het oog van een ander dan een balk in ons eigen oog!

Gedrag: het totaal van de interne representatie, stemming en fysiologie bepaalt ons gedrag en zijn dus de elementen van het patroon. De representatiesystemen (beelden, geluiden, gevoelens, woorden) geven weer waaruit de interne representatie opgebouwd is. Een vooronderstelling luidt: verander je een deel van een systeem, dan verandert het geheel! Met andere woorden: wanneer we onze woonkamer voor een deel anders inrichten, dan krijgen we daardoor een andere kamer! Reageer ik anders op mensen dan veranderen zij ook!

Hulpmiddelen om snel patronen te veranderen zijn:

  • Associatie veranderen in dissociatie (of omgekeerd). Zie jezelf nu op een afstand staan in die situatie.
  • Ankeren; kinesthetisch, visueel of auditief het koppelen van een stimulus aan een respons.
  • Fysiologie veranderen; (ga staan of kijk omhoog) haal een keer diep adem en span al je spieren aan.
  • Creëer een andere interne representatie denk weer eens aan je leukste vakantie, welke muziek hoor je graag.

 

Stap 6: Check op effectiviteit van patronen doorbreken

Door het stellen van vragen die betrekking hebben op de toekomst kan worden nagegaan of het oude patroon doorbroken is. Daarvoor is een techniek ontwikkeld die we de "Future Pace" noemen.

Future pace-techniek

  1. Stap in de toekomst als je het doel bereikt hebt en stel je enkele situaties voor waarin je over het doel beschikt.
  2. Verplaats jezelf helemaal in die situatie. Wat zie je, hoor je, voel je en zeg je tegen jezelf als je dit doel bereikt hebt?
  3. Is je doel optimaal voor je; zo niet ga dan terug naar het hulpbronsymbool en voeg hulpbronnen toe (of los hindernissen op).
  4. Verander desnoods enkele submodaliteiten (beeld, geluid en gevoel) om uiteindelijk een optimaal gevoel te krijgen om het doel zeer wenselijk te maken.

 

Stap 7: Nieuwe patronen creëren

We gaan nu de gewenste situatie ervaren, ook al hebben we hem nog niet bereikt. Dit heeft twee voordelen: we ervaren of het doel inderdaad gewenst is en voldoet aan alle vormvoorwaarden. We ervaren het toekomstige gedrag, waar we heen willen, zodat we onze interne representatie, stemming en fysiologie kunnen organiseren in de richting van de gewenste situatie en het de kans van slagen van ons doel vergroot.

Het "as if frame" is een techniek waarmee we een gewenste situatie, een doel wat we nu nog niet bereikt hebben, of een ander gedrag kunnen ervaren. Dit heeft twee voordelen: we ervaren of het doel inderdaad gewenst is en voldoet aan alle vormvoorwaarden. We ervaren het toekomstige gedrag, waar we heen willen, zodat we onze interne representatie, stemming en fysiologie kunnen organiseren in de richting van de gewenste situatie en het de kans van slagen van ons doel vergroot. Het "as if frame" haalt informatie naar boven die anders niet toegankelijk is. De verzamelde informatie is niet meer gebonden aan oordelen, inschattingen en feiten, maar wordt een realistische "alsof nu"-ervaring.

Coachen - Stap 1: Diagnose

Coachen - Stap 2: Ultieme motivatie/leverage

Coachen - Stap 3: Provocatieve communicatie

Lees hier meer over de 7 meesterstappen van coaching:

Coachen - De Meesterstappen