NLP Technieken en begrippen

Coachen – Stap 2: Ultieme motivatie/leverage

In de eerste stap heb je ontdekt wat je cliënt wil, wat hem ervan weerhoudt en hoe die persoon in elkaar zit. Dat is het voorwerk. Het leukste gedeelte van het veranderingstraject wordt gevormd door stap 2 en 3.

Het creëren van ultieme motivatie is stap 2. Je wilt die persoon naar een punt brengen waarin hij absoluut en 100% gemotiveerd is om nu te veranderen. Niet morgen maar nu. Als je dat lukt en je gaat leren hoe dat altijd gaat lukken heb je 80 tot 90% van het werk reeds gedaan.

Niemand verandert op de lange termijn als hij niet echt gemotiveerd is om te veranderen.

Dit is waar een "coach" zich onderscheidt van een master coach. Slecht getrainde coaches beginnen vaak interventies toe te passen op hun cliënt zonder dat die persoon echt wil veranderen. Veranderen is niet moeilijk. Het hoeft ook niet lang te duren. Verandering gebeurt in een moment; in een flits. Wat lang duurt, is het ernaartoe werken. Je hebt vast weleens de vraag gehoord: "Hoeveel psychologen zijn er nodig om een gloeilamp te verwisselen?" Het antwoord is één, maar het is heel duur en de gloeilamp dient wel te willen veranderen!

Ultieme motivatie

Als Master Coach werk je met de motivatie van je cliënt. Hij dient ervan overtuigd te zijn dat hij moet veranderen, dat hij moet veranderen en dat hij nu moet veranderen. Dit zijn drie sleutels in het veranderingsproces. Sla je er één van over, dan is je interventie waarschijnlijk niet blijvend.

Deze stap is de belangrijkste van de zeven meesterstappen. Het is tegelijkertijd de stap die de meeste mensen overslaan. Zoals ik reeds zei, is het bepalend voor het lange-termijnsucces van je werk. Als iemand absoluut gemotiveerd is om nu te veranderen, dan gebeurt het ook. Ook al stop je je coaching, dan vindt hij waarschijnlijk zelf wel uit hoe hij moet veranderen. Als het Waarom groot genoeg is, vind je immers vanzelf wel een Hoe.

De gemakkelijkste manier om deze motivatie te bereiken is door massieve pijn te associëren met niet veranderen en onmiddellijk plezier met nu veranderen. Om dit te begrijpen kun je het beste de realiteit bestuderen.

Wanneer besluiten mensen tot de ingrijpendste veranderingen? Dat is vaak na een crisissituatie, nietwaar. Ze wisten al wel tien jaar dat ze zouden moeten veranderen maar ze deden het niet totdat ze een bijna-dood-auto-ongeluk kregen, of een hartinfarct, of iemand in hun naaste omgeving komt plotseling te overlijden. En in een flits besloten ze tot een ingrijpende verandering. Intellectueel weten is niet voldoende. Je moet het ervaren in het diepste van je gevoel.

Je gaat oefenen met het stellen van pijn-associërende vragen.

Zorg ervoor dat hij een duidelijke manier heeft om uit pijn te komen, anders ontstaat aangeleerde hulpeloosheid (stuck-state). Dat doen we door plezier te associëren met het gewenste gedrag.

Sabotages, camouflages en intriges

Wanneer we in de leverage-fase aanbelanden, kunnen er spontaan sabotages optreden. Sabotages zijn bewuste en/of onbewuste redenen die we hebben om niet te willen of te kunnen veranderen. Een deel van ons saboteert het bereiken van de gewenste situatie. We kunnen delen bezitten met tegenstrijdig gedrag, wat ons uiteindelijk afhoudt van het bereiken van doelen. Vaak is het aanwenden van hulpbronnen onvoldoende om deze hindernissen uit te schakelen, we zullen eerst de hindernissen dienen op te ruimen. Naast sabotages kennen we camouflages: mechanismen waarmee we onze sabotages camoufleren, bedekken, waardoor we ons niet bewust zijn van onze sabotages. Bij camouflages, oftewel excuses om bepaalde ongewenste gedragingen niet te veranderen, leggen we vaak de oorzaak (schuld) van het vasthouden van ons ongewenste gedrag buiten onszelf. Tenslotte de intriges waarmee we ons in allerlei bochten kunnen wringen om een bepaald effect te bereiken. Ons onderbewuste bezit een onbeperkte creativiteit om een bepaald effect te verkrijgen of een doel te bereiken.

Je werkt door deze belemmeringen heen in Coachen - Stap 3: Provocatieve communicatie

De andere stappen:

Coachen - Stap 1: Diagnose

Coachen - Stap 3: Provocatieve communicatie

Coachen - Stap 4 tot 7: Patronen

Coachen - De Meesterstappen

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com