NLP Technieken en begrippen

Coachen – Stap 1: Diagnose

De eerste stap van de 7 meesterstappen is je doel duidelijk krijgen. Wat wil je precies? Waarom wil je het en wat levert het je op als je het hebt? Vervolgens gaan we eraan werken dat je de ultieme motivatie bereikt die je nodig hebt. Daarna gaat het om het werkelijk doorbreken van het patroon. Natuurlijk wil je weten of het nieuwe patroon wel effectief is en ga je het nieuwe patroon creëren.

Diagnose

Als we iemand coachen, dienen we eerst te weten wat die persoon wil. Dat noemen we de diagnosefase. Hierin vraag je welke uitkomst iemand voor ogen heeft - wat wil hij/zij werkelijk?

We doen dat door vragen te stellen. Het stellen van vragen is de belangrijkste hulpbron van een coach. Een goede coach zegt nauwelijks iets en stelt vrijwel uitsluitend vragen in een coachsessie. Die vragen leiden tot inzicht en het aanboren van hulpbronnen zoals zelfvertrouwen, creativiteit en inzicht.

De vraag die je dus vaak zult gaan stellen is:

  • "Wat is het dat je werkelijk wilt op dit moment?"
  • "Wat wil je?"
  • "Wat wil je bereiken? / Hoe wil je zijn? / Wat wil je doen?"
  • "Waarom?"
  • "Wat motiveert je?"

 

Als coach let je dan nog op enkele vormvoorwaarden. Is het bijvoorbeeld bereikbaar voor en realiseerbaar door die persoon zelf, is het specifiek en positief geformuleerd, is het iets wat die persoon echt helemaal wil, is het meetbaar en verifieerbaar en is het resultaat in tijd gedefinieerd? Pas dan heb je iets om echt mee aan de slag te gaan.

Check ook de bewijsprocedure: hoe weet die persoon wanneer hij/zij het doel heeft gerealiseerd? Wat zou hij/zij zien, horen, voelen enz.? Hoe is het om je gewenste uitkomst nu reeds te ervaren? Als je dat lukt, heb je een uitstekende start gemaakt. Wij raden mensen aan om dat gevoel te ankeren (vast te leggen) bij de cliënt op het moment dat die persoon een zintuiglijke representatie (de toekomst in het nu ervaart met gebruik van zoveel mogelijk zintuigen) ervaart van het gewenste resultaat. Dat doe je door een specifieke stimulus te geven waardoor die persoon in de toekomst gemakkelijker teruggaat naar die ervaring. Was dit de diagnose? Nee, dit is nog maar de start.

De volgende zet is dat je ontdekt wat deze persoon ervan weerhoudt zijn doel te behalen. Je weet nu wat hij/zij wil; waarom heeft hij/zij het nog niet? Wat zijn de belemmeringen of blokkades? Als coach leer je om vrij snel een accurate diagnose te stellen. Een ervaren coach heeft gemiddeld aan enkele minuten voldoende. Wat mensen weerhoudt van het realiseren van hun doel zijn vaak belemmerende en negatieve gedachten. De wijze waarop dit gebeurt is via een zogenaamde controlerende neuro-associatie (CNA). Een neuro-associatie (NA) is een gevoel dat verbonden wordt aan een stimulus of gedachte. We onderscheiden positieve oftewel bekrachtigende NA en negatieve oftewel controlerende NA.

Tevens ontdek je in de diagnosefase hoe die persoon in elkaar zit. Let hierbij o.a. op waarden, overtuigingen, metaforen, regels, ankers en bepaald taalgebruik.

We baseren ons op een "NLP-werkmodel" waarbij uitgegaan wordt van het verschil tussen de "gewenste situatie" en de "huidige situatie". Verder brengen we "hindernissen" en "hulpbronnen" in kaart.

Nu is het tijd om door te werken naar:

Coachen - Stap 2: Ultieme motivatie/leverage

Coachen - Stap 3: Provocatieve communicatie

Coachen - Stap 4 tot 7: Patronen

Coachen - De Meesterstappen