Training-NU Maatwerkprogramma

Uitdaging

Coaching en teamcoaching binnen de ABN-Amro

In 2014 is, door het toenmalig Hoofd Strategie van de ABN-AmroFloris Kleemans, een nieuw initiatief gestart voor het opzetten van een uniform protocol voor economische transacties wereldwijd: het Uniform Economic Transaction Protocol (UETP). Deze visie is ontwikkeld vanuit het FOCAFET-team via co-creatie met meerdere partijen waaronder overheden, multinationals en newconomy-denkers. Het team stond voor gigantische uitdagingen op het gebied van innovatie, strategie en visieontwikkeling.

Oplossing

Training-NU heeft een begeleidende en ondersteunende rol vervuld als teamcoach op de vloer door 1 dag per week aanwezig te zijn in het Innovatiecentrum met het FOCAFET-team. Coaching en begeleiding vond plaats op het gebied van samenwerking, reflectie (intervisie), persoonlijke coaching en procesbegeleiding.

Resultaat

Binnen het projectteam bleek een zeer grote diversiteit in kennis, achtergrond en belang. Dit versterkte de onderlinge dynamiek en gaf uitdaging op het vlak van communicatie en samenwerking. Focafet vertegenwoordigt een holistische visie op een nog te ontwikkelen geldsysteem (een vorm van blockchain) en een uniform transactieprotocol. Een doorgeëvalueerde nieuwe HTML-code (internettaal) van waaruit een waardengedreven economie kan ontstaan. In een periode van 2 jaar is Focafet uitgegroeid tot een partner voor grote partijen buiten de bank (o.a. HP, IBM, PWc, KPN consulting, etc.) waarmee gesproken werd over allianties en joint ventures. Na 2015 is Focafet verzelfstandigd en op eigen kracht doorgegaan.

Keywords

Teamontwikkeling, coaching,  procesbegeleiding en ondersteuning bij visieontwikkeling.