Training-NU Maatwerkprogramma

Uitdaging

Zelforganiserende teams met meer eigenaarschap

Binnen zorgpartners zijn diverse veranderingen doorgevoerd in de structuur en samenstelling van teams. Aansluitend hierop bleek er een duidelijke behoefte te zijn voor het versterken van diverse (nieuwe) teams op het gebied van onderlinge samenwerking en teamgevoel. Door het ontbreken van veiligheid spraken teamleden geregeld over elkaar in plaats van met elkaar. Het management wilde de verantwoordelijkheid lager in de organisatie leggen met zelforganiserende teams.

Oplossing

Training-NU heeft diverse teams begeleid op het vlak van bewuster leidinggeven en teamontwikkeling. Na jaren van een sterke Top-down benadering, werd het tijd om eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap te vergroten binnen de teams. Leidinggevenden hebben een communicatietraining en situationeel leiderschapstraining gekregen om beter te leren delegeren en commitment te vergroten. Daarnaast is er een teamprogramma uitgerold van enkele dagen per team. In de aanloop is er gekozen voor een samenwerking tussen Training-NU en interne coaches/trainers van Zorgpartners. In gezamenlijkheid is de leerbehoefte bepaald en een programma opgesteld waarin diverse trainingen intern werden gegeven. Zo werd het een win-win situatie in het kader van leren en ontwikkelen. Tevens bleven externe inhuurkosten beperkt.

Resultaat

Teamleden hadden niet het gevoel dat zij onderdeel waren van het team. Er bleek te weinig veiligheid voor open en transparante communicatie. Binnen verschillende teams is gewerkt aan veiligheid, gedeelde waarden en een gezamenlijke teamvisie. Kernvraag: "Waar wil het team staan over 6 maanden?" Werken vanuit deze vraag geeft motivatie en commitment omdat teamleden zelf invloed hebben. Dit is het vertrekpunt geweest om met met elkaar te praten over gedragsregels, nieuwe overtuigingen en hoe zij hun teamdoelstellingen gaan realiseren. Het programma heeft geleid tot het versterken van het teamgevoel, meer openheid en energie, commitment en een duidelijke richting/focus voor de teams. De opvolgsessies worden door de interne coaches verder opgepakt om het proces gaande te houden.

Keywords

Teamontwikkeling, Situationeel Leiderschap (leren leidinggeven/delegeren) en procesbegeleiding (intervisie) voor het programma en de teams.