NLP Technieken en begrippen

Swish (NLP)

Swish patroon

Het onderbewuste is het domein waarin alle emoties worden opgeslagen. Al onze positieve herinneringen en al onze negatieve herinneringen zijn gekoppeld aan neurologische verbindingen in ons brein. Zonder dat we het weten kunnen er op onbewust niveau koppelingen liggen tussen: ontspanning – rust – plezier - prestaties – druk - falen – onzekerheid – angst.
 
Een slechte ervaring met het maken van een examen/tentamen of proefwerk dat onder tijdsdruk misging kan je keer op keer onzeker maken zodra er tijdsdruk ontstaat of is. Tijdens het leveren van een prestatie komt er opnieuw een gevoel van falen naar boven. De negatieve ervaring uit het verleden heeft er voor gezorgd dat er neuronetwerken in ons brein zijn aangemaakt die een beperkende respons oproepen wanneer je opnieuw in zo’n situatie komt of er opnieuw aan denkt.
 
Het swish patroon is een NLP-techniek waarmee het oorspronkelijke beeld wordt veranderd waardoor je de beperkende respons opheft. Swish dankt zijn naam aan het geluid dat je maakt als je deze oefening uitvoert: Swiiiiisssssshhhhhh. Swish-patronen zijn in feite ankers die een impuls creëren naar een krachtige toekomst.
 
Door de swish-patronen worden nieuwe keuzes geïnstalleerd voor nieuwe gedragingen in plaats van het veranderen of verwijderen van oude gedragingen/gewoonten. Het ongewenste huidige gedrag wordt altijd geassocieerd (in het hier en nu) en het gewenste gedrag altijd gedissocieerd (toekomst) kleiner waargenomen. Trek het nieuwe toekomstige gewenste beeld over het oude ongewenste beeld en spreek tegelijkertijd: Swiiiiiishhhhhhh.
 

De stappen van de NLP Swish patroon techniek

Tip: bepaal eerst de driver binnen dezelfde context.
 
1. Maak een beeld van een gedrag/gewoonte die je wilt veranderen
(In het hier en nu / neem dit beeld geassocieerd waar).
 
2. Maak een beeld van het gedrag/houding die je zou willen hebben/doen
(toekomstige gewenste situatie / gedissocieerd).
 
3. Verander de visuele submodaliteiten van de gewenste situatie
(grootte, helderheid, kleuren, afstand, locatie enz.).
 
4. Neem het oude beeld (ongewenste) voor je op een groot scherm en neem het
volledig waar.
 
5. Plaats nu in de linker beneden hoek van dit beeld het gewenste beeld, klein, donker en dof.
 
6. Trek in één snelle beweging het kleine gewenste beeld over het oude (ongewenste) beeld heen en laat dit oude beeld in de verte verdwijnen.
 
Het gewenste beeld neem je nu gedissocieerd waar in z'n totale helderheid, in volle kleuren. Tegelijkertijd bij deze beweging maak je het  geluid: SWIIISSH.
 
7. Herhaal deze beweging nog minimaal vijf keer en geniet van het resultaat.

Bekijk ook de hNLP Swish methode!