NLP Technieken en begrippen

Associatie

Associatie / dissociatie

Associatie betekent dat we waarnemen vanuit onze eigen zintuigen. Je zit in de ervaring. Je ziet, voelt en ervaart letterlijk alles zoals je dit eerder hebt ervaren vanuit jezelf. Je bent hierbij verbonden met het gevoel dat er toen was. In taal is dit hoorbaar omdat mensen dan meestal praten in de ik-vorm.

Dissociatie betekent dat we waarnemen buiten onszelf. We kijken bijvoor­beeld op een afstand naar onszelf; vanuit een andere positie nemen we onszelf waar, als een toeschouwer. In taal is dit hoorbaar omdat mensen gaan praten in de jij/je vorm terwijl ze over hun eigen ervaring spreken.

Sommige mensen nemen vooral geassocieerd waar en anderen weer gedissocieerd. In geasso­cieerde toestand komen we direct in contact met ons gevoel, terwijl we gedissocieerd vooral de situatie goed kunnen over­zien.

Door associatie te veranderen in dissociatie en omge­keerd krijgen we andere informatie over een bepaalde ervaring. Op deze manier kunnen we leren van ons eigen gedrag en onszelf advies geven.

 

Meer weten?

Hieronder tref je aanvullende en verdiepende onderwerpen op bovenstaande: