NLP Technieken en begrippen

Rapport

Wat is Rapport?

Het woord rapport komt vanuit het Frans en spreek je uit als rappòòr, wat synoniem is met ‘goed contact’. Rapport, ook wel magic rapport genoemd, is iets wonderlijks. Je zou het woord rapport kunnen vervangen voor verbinding. Iets dat in het onzichtbare gebeurt wanneer mensen in contact zijn met elkaar. Het voelt als een soort van onzichtbaar lijntje tussen jou en de ander. Met rapport krijg je direct toegang tot het onderbewuste van de ander. Wanneer twee mensen met elkaar in rapport zijn dan wordt hun relatie gekenmerkt door:

 • Vertrouwen
 • Gevoelsmatige betrokkenheid
 • Bereidheid om elkaar te volgen
 • Respect voor elkaars wereldmodel
 • Sterk op elkaar gerichte aandacht

Met de ene persoon zal dit op een hele natuurlijke en vertrouwde manier gebeuren, alsof je de persoon al jaren kent. Bij de ander kun je net zo makkelijk een gevoel ervaren alsof je op een andere frequentie zit. Hoe je ook je best doet, het blijft net lijken alsof je een andere taal spreekt en elkaar niet volledig begrijpt of aanvoelt. Er is dan geen optimale verbinding, ook wel een gebrek aan rapport. Het ontstaan van rapport heeft minder met techniek te maken maar vooral met jouw houding richting de ander.

Deze wordt gekenmerkt door:

 1. Aandacht: Aandacht hebben voor de ander zoals die ander is.
 2. Respect: Respect hebben voor het model van de wereld van de ander.
 3. Afstemming: Afstemmen op (volgen van) de ander voordat je gaat leiden.

verbinding - rapport

Afhankelijk van de ruimte, de afstand tussen jou en de ander en andere omgevingsfactoren kan de mate van rapport verschillen. In een luidruchtige - drukke omgeving is het moeilijker rapport te maken en te houden dan in een stille omgeving. De stilte draagt bij aan het versterken van rapport zodra mensen zich bewust zijn van elkaar, en zich ook daadwerkelijk openstellen voor verbinding met elkaar vanuit een open houding.

Rapport als onbewust proces

Woorden kiezen we over het algemeen bewust. Ons stemgebruik en onze fysiologie ontstaan meestal onbewust. Het komt voort uit ons onderbewuste. Of we iemand aardig vinden of niet heeft te maken met dezelfde onbewuste processen. Dus niet met de woorden die mensen zeggen maar vooral met hun stemgebruik en houding.

Ons onderbewuste verwerkt per seconde veel meer informatie dan ons brein. Vaak weten we intuïtief al binnen enkele milliseconden direct wanneer we iemand ontmoeten wat voor vlees we in de kuip hebben. De ander triggert processen op onbewust niveau. Vaak op thema’s waar we slechte ervaringen mee hebben of gedeelten waar we nog niet helemaal heel zijn. Denk aan eerdere ervaringen op het gebied van afkeuring, verbaal geweld, niet goed genoeg zijn, dominantie of andere thema’s.

Voordat we het weten poppen er tal van blokkerende ideeën en overtuigingen naar boven terwijl er nog geen woord is gewisseld. Deze overtuigingen zetten het filter hoe we vanaf nu en verder naar deze persoon kijken. Deze filters beïnvloeden daarmee direct onze basishouding richting de ander.

Denk maar eens wat de volgende overtuigingen kunnen doen met jouw houding, gedrag en stemgebruik richting de ander wanneer je het volgende over deze persoon denkt:

 • “Wat een gladjakker, ik vertrouw hem voor geen cent”.
 • “Wauw… wat een lekker ding, ben benieuwd of hij/zij een relatie heeft”.
 • “Hij kijkt me niet eens aan, wat een arrogant figuur”.
 • “Ik hoor alleen maar bla bla verhalen en ikke ikke ikke…”.
 • “Wat een coole gast… erg chill….”.
 • “Als zij maar geen lastige vragen gaan stellen over mijn verleden”.
 • “Wat een positief en opgewekt mens zeg…”.
 • “Met hem valt niet te communiceren, wat een…..@#%^&*()^$”.

In welke mate sta je werkelijk open voor contact en verbinding met de ander wanneer het oordeel zich aandient? Rapport is een toestand die gekenmerkt wordt door wederzijdse ontvankelijkheid en respect. In een dergelijke situatie blijkt dat de suggesties onvoorwaardelijk worden geaccepteerd. Als je goed wilt worden in het bereiken van je doelen, zorg dan dat je goed wordt in het maken van rapport.

Meer weten?

Hieronder tref je aanvullende en verdiepende onderwerpen: