NLP Technieken en begrippen

Fair witness

Fair witness / Neutrale getuige

In de fair witness houding zijn we de onpartijdige eerlijke getuige. Een belangrijke houding die rapport versterkend werkt. Deze positie nemen we in ten opzichte van de ander en onszelf. Er is wat er is en er mag zijn wat zich aandient.

Wanneer je vaker gaat coachen zul je merken dat er mensen op je pad komen die met dezelfde thema’s stoeien waar jij ook mee stoeit of ooit gestoeid hebt. Oude pijnstukken kunnen aangeraakt worden tijdens de coaching wanneer de cliënt zijn verhaal doet. Te allen tijde in fair witness blijven vraagt een hoge mate van bewustzijn over jezelf.

In fair witness letten we op de volgende punten

 • We zijn ons bewust van het feit dat we altijd communiceren en dus beïnvloeden.
 • In de fair witness-positie ben je een betrokken observator. Gebruik hiervoor de waarnemingsposities 1ste, 2de en 3de positie. De 1ste positie om in fair witness naar jezelf te kijken, in de 3de positie naar het gesprek (jezelf en de ander).
 • In fair witness mag de ander er zijn, zonder er een waardeoordeel over uit te spreken.
 • Je bent niet emotioneel verbonden met de ander.
 • Je accepteert wie iemand is, wat iemand denkt, voelt en doet.
  In de fair witness-positie heb je de overtuiging dat mensen hun problemen mogen hebben en ervoor mogen kiezen om ze te willen oplossen.
 • Je zendt uit dat het OK is, waardoor je een veilige omgeving voor de ander creëert.
 • Om een juiste fair witness-positie te kunnen aannemen ben je in staat om een grens te kunnen aanbrengen tussen jezelf en de ander (zie “boundaries”).
  Je verbindt jezelf niet met de ander en je plaatst geen muur tussen jou en de ander. Door middel van een grens behoud je het contact en ben je je (beiden) bewust van jezelf.

Valkuilen van fair witness

 • Blijf bewust (tijdens het gesprek) van je voorbeeldrol en je eigen emoties. Naar mate gesprekken langer duren of bij meerdere sessies kunnen grenzen makkelijk vervagen.
 • In de fair witness-positie ben je geen verzorger, helper, begeleider. Je bent niet de therapeut die “problemen wil oplossen”.
 • Je hoeft iemand niet aardig te vinden of juist niet te mogen. Je bent neutraal.
 • Wanneer je te nadrukkelijk wilt helpen, veranderen, oplossen, dan zend je uit:
  “het is niet OK met je, jouw toestand is niet OK”!

Meer weten?

Hieronder tref je aanvullende en verdiepende onderwerpen: