NLP Technieken en begrippen

Energiemanagement

Oefening: Lichaamsbewustwording en energieveld

Stap 1

Sluit je ogen. Haal een paar keer diep adem waarbij je bij iedere uitademing verder ontspant. Probeer jezelf nu waar te nemen in je lichaam. Waar bevindt jij je? Zit je in je hoofd, in je hart, in je buik of in je voeten. Schrijf op waar jij je bevindt in je lichaam:

Stap 2

Sluit opnieuw je ogen. Merk op hoe makkelijk je je aandacht kunt verplaatsen in je lichaam. Door met je aandacht naar een bepaalde plek te gaan versterk je het bewustzijnsveld op deze plek. Ook wel jouw energieveld. Ga nu met je aandacht naar je voeten. Voel hoe jouw voeten contact maken met de grond. Visualiseer dat dit contact steeds sterker wordt tussen je voeten en de grond. Ervaar nu dat je voeten zwaarder worden, mogelijk warmer worden of gaan tintelen. Blijf met je aandacht bij je voeten terwijl de sensatie langzaam maar zeker nog sterker wordt. De ervaring van warmte, prikkelen of tintelen is niets meer dan de energie uitwisseling tussen jouw lichaam en de grond. We noemen dit proces aarden en/of gronden. Het versterkt jouw energieveld en helpt je om in het hier en nu te komen. Het zal je tevens helpen je gedachten te ordenen. Hou nog even je ogen gesloten en versterk je aarding door te visualiseren dat er vanuit je voeten boomwortels de aarde ingroeien. Schrijf op wat je hebt ervaren:

Stap 3

Sluit opnieuw je ogen. Ga met je aandacht naar de plek in je lichaam die het meest gespannen aanvoelt. Hoe voelt jouw energie hier? Adem bewust in en uit en laat de spanning wegvloeien bij iedere uitademing. Visualiseer dat de spanning je lichaam verlaat via je benen en voeten de grond in. Hiermee laat je je totale energie ontspannen. Herhaal dit totdat de plek niet meer gespannen aanvoelt. Herhaal deze stappen nog 2x zodat de belangrijkste spanningslocaties van lichaam zich meer ontspannen. Schrijf de belangrijkste spanningslocaties op:

 

Stap 4

Sluit opnieuw je ogen. Ga met je aandacht terug naar je voeten. Vergroot nu je aandachtsgebied, je energieveld, naar je voeten en je onderbenen. Merk hoe je beide tegelijk in je aandachtsveld observeert. Vergroot opnieuw je aandachtsgebied met je bovenbenen en bovenlichaam. Tot slot vergroot je je aandachtsveld naar je totale lichaam. Merk nu hoe je je kruin t/m je voeten (dus je complete lichaamveld) in zijn totaliteit kunt observeren. Je hebt als het ware uitgezoomd. Terwijl je uitgezoomd blijft volg je je ademhaling en observeer je gewaarwording in je lichaam. Blijf daarbij in je waarnemers rol. Je zult merken dat bepaalde ideeën, gedachten en gevoelens zich zullen aandienen. Laat deze “komen en gaan” als wolken langs een blauwe hemel en blijf observeren. Wanneer je je bewust wordt dat bepaalde gedachten je hebben meegenomen stap je rustig terug in je waarnemers rol van je totale lichaam. Hou dit een paar minuten vol. Schrijf op wat je hebt ervaren:

Stap 5

Sluit opnieuw je ogen. Haal een paar keer diep adem en laat eventuele spanning los. Focus op een deel in je lichaam waarna je langzaam uitzoomt (zie de oefening Bewustwording van je lichaam, spanning en aarding). Vergroot je aandachtsveld naar je totale lichaam. Merk nu hoe je je kruin t/m je voeten in zijn totaliteit kunt observeren als één geheel. Je hebt als het ware uitgezoomd. Zoom nu nog verder uit zodat je zowel je totale lichaam als de directe ruimte om je heen observeert. Je kunt nu de energie van de ruimte en de personen in jouw directe omgeving waarnemen. Ervaar subtiele warmte of kou sensaties of zelfs de gemoedstoestand van personen in de aanwezige ruimte (uiteraard vereist dit de nodige training om hierin te groeien). Schrijf je ervaringen op: