NLP Technieken en begrippen

Kalibreren

Wat is Kalibreren?

Binnen NLP betekent “kalibreren” (in het Nederlands: ijken) het herkennen wanneer mensen in een bepaalde stemming zijn of in een andere stemming raken. Je zou ijken of ijkpunten kunnen vergelijken met controlepunten. Ofwel: het leren herkennen welke non-verbale uitdrukkingen bij welke innerlijke belevingen horen.

Met kalibreren leren we de incongruentie tussen verbaal en non-verbaal te herkennen. Zo heb je mensen die “nee” denken en toch “ja” zeggen. Tevens kunnen we, wanneer we de minimale veranderingen van mensen kennen, betekenis geven aan die non-verbale veranderingen. We weten wat die minimale veranderingen betekenen. Goed leren kalibreren helpt je om dit beter te kunnen interpreteren, en van daaruit de juiste controle vragen te stellen. Je coachvaardigheden worden effectiever bij goed kalibreren.

Het kalibereren van non-verbale veranderingen

Met zintuiglijke scherpzinnigheid nemen we kleine tot grote veranderin­gen of bewegingen waar. Enkele duidelijk waarneembare veranderingen zijn:

  • De mondhoeken (omhoog of omlaag)
  • Trilling van de oogleden
  • Hangen of rechtop zitten/staan
  • Hoofd naar beneden houden
  • Hoofd schudden of staren
  • Tempo van praten
  • Hoge of lage stem, timbre in iemands stem (klankkleur)

Meer weten?

Hieronder tref je aanvullende en verdiepende onderwerpen: