NLP Technieken en begrippen

Doelen stellen

Doel(en)

Een doel kunnen we omschrijven als een gewenste situatie. Er zijn stappen nodig om een doel te bereiken, dit in tegenstelling tot een stemming. Een gewenste stemming kun je direct hebben. Een doel of uitkomst heeft de grootste kans van slagen wanneer het specifiek geformuleerd is, concreet aangegeven wordt en meetbaar is: “Ik weet dan wat ik wil bereiken, waar en met wie en ik weet wanneer ik het bereikt heb”. Hier geven we concrete richtlijnen om doelen op een juiste wijze te formuleren zodat de kans om ze te behalen met stappen toeneemt.

Bereiken of vermijden?

Doelen kunnen we op verschillende manieren formuleren. De wijze van formulering zegt iets over onze interne representatie en betekent veel voor ons (toekomstig) gedrag. We kunnen aangeven wat we willen bereiken of vermijden, oftewel formuleren in positieve of negatieve termen.

Geformuleerd in positieve termen:

  1. Wat wil ik wel?
  2. Waar wil ik naar toe?
  3. Wat wil ik bereiken?

Het tegenovergestelde hiervan is het formuleren van een doel in negatieve termen:

  1. Wat wil ik niet?
  2. Waar wil ik vanaf?
  3. Wat wil ik vermijden?

End state energy

Door je te verbinden met positief geformuleerde doelen (bereiken) zul je je verbinden met de energie van de situatie waar je naar toe wilt. Dit noemen we: End state energy. Het representeert het gevoel dat ontstaat als je een doel hebt bereikt. Je interne representatie (stemming en fysiologie) zal daardoor veranderen en dat zal energie geven. Door je keer op keer denkbeeldig te verbinden met dit doel wordt er dopamine afgegeven aan je brein. Dopamine is een hormoon dat motiverend en stimulerend werkt. Gemiddeld genomen denkt 60% van de mensen in vermijden van situaties/gevoelens en zo’n 40% in bereiken van nieuwe situaties/doelen (en daarmee samengaande gevoelens). De combinatie van beide levert de beste stimulans. Dit stimuleert maximaal het pijn-plezier effect. Het werkt als een hefboom. Eén van de belangrijkste sleutels tot het behalen van succes is het specifiek formuleren van doelen waar je naar toe wilt. Dit geeft richting, focus en energie.

Gratis online training - Jaarplan

Wil je serieus met jezelf aan de slag om doelen te realiseren? Schrijf je dan in voor onze GRATIS online video training en maak stap-voor-stap jouw Jaarplan concreet. Of download het GRATIS Jaarplan PDF (zie rechterkantlijn van deze pagina). Dit plan geeft je structuur en leert je om stap voor stap met jezelf aan de slag te gaan. Je leert jezelf te onderzoeken en analyseren en weet hoe jij haalbare doelen voor jezelf kunt definiëren.
Heel veel succes met het jaarplan!
Wil je meer lezen over motivatie en doelen stellen? Kijk dan hier: