NLP Technieken en begrippen

Waarnemingsposities

Waarnemingsposities  (coachposities)

NLP richt zich vooral op hoe we waarnemen. In dit kader wordt gesproken over de zogenaamde waarnemingsposities. Deze waarnemingsposities zijn voor coaches van groot belang. Door letterlijk een andere positie in te nemen krijgen we andere informatie over onszelf (als coach) en de mensen/groep die we coachen. Naast het feit dat het voor onszelf nieuwe inzichten geeft is dit een geweldig instrument om de coachee (cliënt) ook anders naar zichzelf te laten kijken.

We kennen 3 waarnemingsposities (coachposities):

1e positie: de buitenwereld waarnemen door je eigen zintuigen. Ik zie de omgeving door mijn eigen ogen, hoor de geluiden door mijn eigen oren, ervaar mijn eigen gevoelens enz. Ik ben mij volledig bewust van mijn eigen waarneming.

2e positie: de buitenwereld waarnemen door de zintuigen van een ander persoon. Bijvoorbeeld de cliënt tijdens een sessie. Je ziet, hoort en voelt wat de ander waarneemt. Je verplaatst je als het ware in de ander. Je bent geassocieerd in de ander en gedissocieerd van jezelf.

3e positie: waarnemen buiten jezelf en de ander. In dit geval overzie je zowel jezelf als de ander. Deze positie noemen we ook wel de metapositie. Op een afstand  kijken naar de totale omgeving inclusief jezelf en de ander(en). In de metapositie neem je waar buiten het gevoel van jezelf en de ander, dit geeft vooral overzicht. Je bent totaal gedissocieerd.

Als we vanuit meerdere posities kunnen waarnemen, zijn we flexibel in onze mogelijkheden en kunnen we onszelf optimaal feedback geven op ons gedrag.