NLP Technieken en begrippen

Timeline (NLP)

Negatieve emoties loslaten (NLP techniek)

Onderstaande procedure geeft je een stappenplan om negatieve emoties los te laten met behulp van Time line. Deze stappen vinden plaats nadat je de Time line hebt vastgesteld.

1. “Zweef omhoog boven je Time Line en over het verleden naar positie 1, het moment wanneer de gebeurtenis pas heeft plaatsgevonden en is afgerond. Laat me weten wanneer je er bent.”

2. “Zweef naar positie 2, precies boven de gebeurtenis (gedissocieerd) zodat je neerkijkt op de gebeurtenis wanneer deze zich afspeelt. Vraag aan je onderbewuste wat het nodig heeft om van de gebeurtenis te leren? Bedenk daarbij dat het geleerde je zal toestaan de emoties gemakkelijk en moeiteloos los te laten. Je onderbewuste kan het geleerde bewaren zodat, als je het in de toekomst nodig hebt, het er zal zijn.”

3. “Zweef naar positie 3 zodat je boven en vóór de gebeurtenis bent en je er nu naartoe kijkt” (Wees er zeker van dat je vóór de oeroorzaak bent, dus voor elke van de keten van gebeurtenissen die tot die gebeurtenis geleid hebben). En stel jezelf de vraag: “Zo, waar zijn de emoties?”

4. Facultatieve test: “Zweef binnen de gebeurtenis naar positie 4, geassocieerd, door je eigen ogen kijkend en check de emoties. Zijn ze er nog? Of zijn ze verdwenen? Nu!! Goed, ga terug naar positie 3.”

5. “Kom rustig terug naar het ‘NU’ boven je Time Line. Laat alleen zo snel als je kunt alles van de ..................... (naam oude emotie) van de gebeurtenissen los op de weg terug naar het ‘NU’, neem positie 3 in met elke volgende gebeurtenis die lijkt op de oeroorzaak, bewaar het geleerde en laat de ..................... (naam oude emotie) los gedurende de hele weg terug.” (Als de cliënt klaar is) “Zweef terug naar het ‘NU’ en kom terug in de kamer.” (Break state)

6. Test: (de cliënt is terug in het ‘NU’) “Kun je je een gebeurtenis in het verleden herinneren waarbij je in staat was die oude emotie te voelen. Ga terug en kijk of je hem kunt voelen of dat je voelt dat je dat niet kunt. Goed, keer terug in het NU.”

7. Future pace: (cliënt is terug in ‘NU’) “Ik wil dat je de toekomst ingaat naar een niet gespecificeerde tijd in de toekomst, waar je als het in het verleden gebeurd zou zijn, je ........................... (noem de emotie) gevoeld zou hebben en kijk of je die oude emotie kunt voelen of ontdek dat je dat niet kunt. OK? Goed, keer terug in het NU.”

N.B.1: Als de emotie niet verdwijnt, herkader.
N.B.2: Als angst, pijn of verdriet losgelaten worden: “Stel je een oneindige bron van liefde en heling voor boven de top van je hoofd. Laat het door de top van je hoofd binnenkomen (vanuit je Hogere Zelf) en vul je lichaam, nu. Laat deze oneindige bron van liefde en heling je hart binnenstromen en ‘jou’ opvullen in de Time Line totdat hij/zij totaal compleet en geheeld is.”