NLP Technieken en begrippen

Neuro Linguïstisch Programmeren - NLP

Wat is NLP?

Binnen NLP houden we ons bezig met ‘Hoe’ mensen informatie verzamelen, interpreteren, verwerken en omzetten tot een interne voorstelling. Vanuit deze interne voorstelling ontstaat een interne stemming welke gedrag en fysiologie beïnvloedt. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

Neuro

Omvat ons zenuwstelsel waardoor ervaringen wor­den weergeven via de zintuigen:

 • Visueel                      (zien)
 • Auditief                     (horen)
 • Kinesthetisch          (voelen)
 • Olfactorisch             (ruiken)
 • Gustatorisch           (proeven)

Ons zenuwstelsel vormt één geheel met de hersenen en verbindt lichaam en geest.

Linguïstisch

Betekent taal en andere non-verbale communicatiesystemen waardoor onze interne representaties worden gecodeerd, geordend en betekenis krijgen in:

 • Beelden
 • Geluiden
 • Gevoelens
 • Reuk
 • Smaak
 • Woorden (zelfspraak/interne dialoog)

Programmeren

We hanteren programma’s (een reeks van gedragingen) in ons neurologisch systeem die we kunnen ontdekken en gebruiken om onze doelen te bereiken.

Anders gezegd: onze innerlijke ervaring is het resultaat van de weergaven in het centrale zenuwstelsel (neuro). We gebruiken taal om die weergaven te ordenen (linguïstisch). Tenslotte kunnen we die innerlijke weergaven dusdanig organiseren om onze doelen te bereiken (programmeren).

Een bekende definitie van NLP luidt:

“NLP is een houding en een methodologie die een reeks technieken met zich meebrengt”.

Houding

Met houding bedoelen we de grondhouding van een NLP-er. Dus hoe je je opstelt richting de ander.

 • Een nieuwsgierige houding: willen weten wat er vanbinnen gebeurt. Wat is er nodig om een bepaald gedrag te hebben? Oftewel, welke interne representatie gaat vooraf aan een bepaalde actie?
 • Bereid om te experimenteren: NLP zoekt niet naar verklaringen van gedrag. Het doel is het toepassen van technieken die effectief zijn. Gewenste effecten worden bereikt door vanuit de nieuwsgierige houding te experimenteren, op zoek naar "wat werkt".
 • Doen alsof het er al is: Door je te verbinden met de gewenste situatie creëer je een interne voorstelling.

Methodologie

Iedere vakdiscipline heeft zijn eigen methoden. Met methodologie bedoelen we de studie van methoden, procedures en werkwijzen die binnen de NLP worden gebruikt.

 • Modelleren: NLP is ontstaan uit het modelleren van succesvolle personen in communicatie. Zij stonden model voor de NLP grondleggers Bandler en Grinder. Die stelden zichzelf de vraag: "Wat doen mensen die succes hebben anders dan de degenen die geen of minder succes hebben”. De NLP-technieken zijn ontstaan uit het modelleren van excellentie.
 • Fysiologie: staat van het fysieke lichaam en mogelijke veranderingen die plaatsvinden op basis van interne representatie.
 • Taal: de woorden die we gebruiken en de interpretatie van die woorden.
 • Filterpatronen: de manier waarop we informatie filteren vanuit eerdere ervaringen.
 • Strategieën: geeft je inzicht in de psychologie achter je gewoontes en gedragingen. Strategieën hanteer je bij al je gedragingen.

Technieken

De NLP-technieken richten zich op het onderzoeken van communicatie en de structuur van de subjectieve ervaring:

 • Waarnemen van gedrag, zintuiglijke scherpzinnigheid:
  “Wat kan ik aan (het gedrag van) mensen waarnemen?”
 • Interactie; communicatie tussen mensen: “Hoe bereik ik een geslaagde communicatie met anderen?”
 • Veranderen van (probleem)gedrag: “Wat is er nodig om een gewenste
  situatie te bereiken?”