NLP Technieken en begrippen

Logische niveaus - Gedrag

Logisch niveau: Gedrag

Je gedrag heeft te maken met wat je daadwerkelijk doet en zegt en wat je bewust onderneemt. In NLP termen verwijst je gedrag naar je handelingen. NLP wijst er tevens op dat je gedrag een bedoeling heeft. Het heeft een positieve intentie voor je.

Wijzigingen op gedragsniveau zijn gemakkelijk aan te brengen wanneer je een doel voor ogen hebt en het gedrag met je gevoel van identiteit, je overtuigingen en je waarden spoort.

Vragen bij gedrag

Hier volgen enkele gedragsvragen die je jezelf kunt stellen wanneer je het gevoel hebt dat je je gedragingen zult moeten wijzigen om de gewenste resultaten te verkrijgen:

  • Wordt je doel door je gedrag ondersteunt?
  • Komen je gedragingen overeen met jouw gevoel van wie je bent?
  • Welke dingen doe je die je leven interessant en plezierig maken?
  • Welke woorden gebruik je? Kun je er een patroon in ontdekken?
  • Wat valt er op ten aanzien van de woorden en uitdrukkingen van anderen?
  • Hoe bewust ben jij van het gedrag van anderen; hoe ze lopen, hun stemtoon en hun glimlach?
  • Welke kleurveranderingen observeer jij in mensen wanneer ze praten?
  • Hoe verandert je ademhaling en wanneer?
  • Welke lichaamstaal hanteer jij in verschillende omstandigheden?
  • Hoe klink je?