NLP Technieken en begrippen

Middle Management

Welke NLP vaardigheden heb ik nodig?

De middle manager vervult een spilfunctie, tussen directie (hoger management) en de medewerkers, maar ook tussen klanten, leveranciers en collega's van andere afdelingen. Het is de kunst van het middle management om alle partijen met de neuzen dezelfde kant op te krijgen voor optimaal resultaat.

Dit betekent dat er vele nieuwe vaardigheden nodig zijn, zoals communiceren, organiseren, delegeren en motiveren. Deze vaardigheden vormen een basis voor grip op de functie.

De middle manager heeft als hoofdtaak om verbindingen te leggen tussen verschillende partijen, zodat er een efficiënt bedrijfsproces ontstaat. Managers leren 'de kunst van het loslaten'. Minder zelf doen, anderen laten excelleren door effectieve inzet van managementvaardigheden.

Carrière

Bijna iedere manager is eerst medewerker geweest. Promotie komt vaak tot stand door uitmuntende vakkwaliteit en mentaliteit. Echter, als manager kan dit gaan tegenwerken. Iemands grootste kracht is vaak ook de grootste valkuil. Details loslaten, anderen vertrouwen en ruimte geven is dan lastig. Het vak manager betekent een veranderingsproces, waarin men zowel veel gaat leren als afleren.

Werken in teamverband

De leidinggevende rol is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Het bedrijfsleven is volop in ontwikkeling en de snelheid waarmee de veranderingen gepaard gaan, is ongekend. Vroeger stond het uitoefenen van macht over mensen centraal, met de "beveel-en-heersmanager". Ofwel de nadruk lag op de manager als 'baas'. Tegenwoordig kunnen managers niet langer leidinggeven op basis van hun positiemacht. Het draait nu om het werken in teamverband tussen het management en de werknemers. Van de managers van nu worden anderen zaken verwacht zoals het uitzetten van de lijnen, organiseren, begeleiden, motiveren, delegeren en het bieden van een luisterend oor. Hij moet prioriteiten weten te stellen voor zichzelf, vertrouwen bieden aan zijn medewerkers en kunnen anticiperen op veranderingen. Het is daarnaast belangrijk dat hij luistert naar zijn intuïtie en dat hij beseft dat hij niet volmaakt hoeft te zijn. Ook de manager kan immers te maken krijgen met lastige situaties of dilemma's die hij als een spanningsbron ervaart. Vooral het dilemma belang van de medewerker versus het belang van de organisatie en haar hoger kader zien we veel bij de middle manager. Aan de ene kant wordt van de middle manager verwacht dat hij zijn personeel weet te motiveren om — door het hoger kader - bepaalde opdrachten uit te laten voeren.

Aan de andere kant kan dat indruisen tegen zijn eigen gevoel en opvattingen. Hij raakt dan in een tweeslachtige positie. Leidinggeven in zo'n spilfunctie is niet altijd even eenvoudig.

Situationeel leidinggeven

In de praktijk komen we verschillende stijlen van leidinggeven tegen. Dat komt voor een deel omdat iedere leidinggevende een mens is met een unieke persoonlijkheid. Daarnaast wordt verschil in stijl veroorzaakt door de omstandigheden waaronder iemand leiding geeft, de zogenaamde situationele componenten. Dit zijn factoren die het gedrag van de leidinggevende beïnvloeden zoals bereidheid en bekwaamheid van medewerkers, de complexiteit van taken, de bedrijfscultuur en de concurrentieverhoudingen. Zo zal in een klein startend bedrijf een ander type manager floreren dan in de top van een grote multinational.

Lees in onze kennisbank tevens over situatiegericht leiderschap, welke zijn oorsprong kent bij Ken Blanchard en Paul Hersey.

Het is een effectieve benadering voor het managen en motiveren van mensen, omdat het een samenwerking laat ontstaan tussen de manager en de mensen waarop de manager steunt en afhankelijk van is. Het richt zich op de manager, de medewerker, de situatie en het resultaat als geheel. Het opent en bevordert communicatie tussen de manager en de medewerker zodat persoonlijke en organisatiedoelen gehaald kunnen worden met behulp van gezamenlijke afspraken.

Doelen realiseren door motivatie

Om doelen te realiseren is het van belang dat de manager zijn team kan motiveren. Motiveren is tegenwoordig een heet hangijzer en kent heden ten dage veel synoniemen zoals boeien, binden en stimuleren. Lees daarom ook onze motivatietheorieën van Maslow en Herzberg.