NLP Technieken en begrippen

Kernkwaliteiten en valkuilen

Het is inmiddels een standaardvraag in een sollicitatiegesprek: Wat zijn je sterke en zwakke punten? En met goede reden: je weet wat je kunt verwachten als je een helder beeld hebt van iemands kernkwaliteten en valkuilen. In dit overzicht vind je de meest voorkomende voorbeelden.

Kernkwaliteiten

Intelligent Ordelijkheid
Vastberaden Praktisch
Eerlijk Organisator
Evenwichtig Gedisciplineerd
Ambitieus Direct
Handig Weet te onderscheiden
Spontaan Inspirerend
Zelfstandig Consequent
Bedachtzaam Optimistisch
Bemiddelaar Goed analyseren
Tactvol Idealistisch
Verantwoordelijk Krachtig
Respectvol Goed luisteren
Openhartig Behulpzaam
Humoristisch Gemoedelijk
Oplettend Toegewijd
Zelfverzekerd Avontuurlijk
Doelgericht Nuchter
Duidelijk Nieuwsgierig
Belangstellend Genieter
Vrolijk Speels
Mild Flexibel
Verdraagzaam Zorgvuldig
Enthousiast Creatief
Doorzetter Inlevingsvermogen
Veelzijdig Initiatiefrijk
Zorgzaam Gul
Vriendelijk Levendig
Geduldig Weet te overtuigen
Makkelijke prater Betrouwbaar
Gevoelig IJverig
Bescheiden Rustig
Serieus Kan relativeren
Moedig Voor zichzelf opkomen
Ziet samenhang Tevreden

Valkuilen

Brutaal Afstandelijk
Onzeker Bevooroordeeld
Traag Klagerig
Kortzichtig Gesloten
Onverschillig Onvoorzichtig
Hebberig Verlegen
Egoïstisch Pessimistich
Bazig Pietluttig
Overbezorgd Jaloers
Onredelijk Gemeen
Wantrouwig Arrogant
Slordig Ongeduldig
Overgevoelig Koppig
Verward Bemoeizuchtig
Lui Bot
Met alle winden meewaaien Kan geen “Nee” zeggen
Agressief Drammerig
Te kritisch Humeurig
overmoedig Loslippig
Wispelturig Onzelfstandig
Doet minachtend Vaag
Ligt dwars Onverdraagzaam
Oppervlakkig Onoprecht
Slecht luisteren Saai
Krenterig Zweverig
Opschepperig Streng
Naïef Onhandig
Weet te misleiden Opdringerig
Haatdragend Fanatiek
Onrustig Onderdanig
Passief Verkwistend
Ongedisciplineerd Aarzelend
Star Lichtgeraakt
Geremd Cynisch
Ontevreden Negatief