NLP Technieken en begrippen

Magisch stemgebruik (KAVAK)

Magisch stemgebruik door KAVAK

Bij een KAVAK worden de stemgebruik varianten van rapport, tempo, timbre, toonhoogte en volume in wisselende verbanden gehanteerd in relatie met de representatiesystemen.

Een luisterend publiek zit meestal stil op een stoel. In die vorm zijn mensen in de meeste gevallen het beste op een kinesthetische wijze aanspreekbaar. In deze stijl maakt een coach optimaal rapport met zijn publiek, door te volgen.

Vervolgens geeft de coach zijn inhoudelijke informatie in een auditief representatie­systeem. Het auditieve systeem leent zich uitstekend voor informatieoverdracht. Op deze wijze krijgt het publiek informatie optimaal aangereikt. In deze fase gaat de coach over van volgen naar leiden.

De volgende stap is het activeren van het publiek door het mee te nemen naar een visueel systeem. In het visuele representatiesysteem worden positieve beelden geconstrueerd waardoor mensen  gemotiveerd worden om een optimale inspanning te leveren.

Van visueel gaat de coach weer terug naar het auditieve systeem, door een korte herhaling of samenvatting te geven van de eerder vertelde informatie. De belang­rijkste informatie wordt nog eens genoemd. Een andere mogelijkheid is het toevoegen van enkele specifieke aanwijzingen voor individuele groepsleden. Tenslotte eindigt de coach weer in een kinesthetische toestand en brengt het team weer terug in een rustige en zekere toestand. Het publiek ervaart een “magische” situatie door de  KAVAK-loop.

Kavak-loop

K = Kinesthetisch

Lage stem, langzame taal, veel stilte inbouwen, volume zacht (of van zacht naar harder)

A = Auditief

Neutrale stem, harder, sneller en iets hoger dan 1. In de regel minder timbre. Neu­trale fysiologie.

V = Visueel:

Hoog, hard en snel, sprekend in beeldende taal, met veel volume- en timbre wisselin­gen. Veel actie en beweging.

A = Auditief

Neutrale stem, harder, sneller en iets hoger dan 1. In de regel minder timbre. Neu­trale fysiologie.

K = Kinesthetisch

Lage stem, langzame taal, veel stilte inbouwen, volume zacht (of van zacht naar harder).