NLP Technieken en begrippen

Inner Work – Wat is inner work?

The Inner Work is gebaseerd op The Work of Byron Katie - The Great Undoing. Het is een natuurlijk gegeven in ons allemaal: een onaangesproken mechanisme dat we allemaal in ons hebben.

De eenvoudigste samenvatting van The Inner Work is kortweg vier vragen en een omdraaiing. Het is een (zelf) onderzoeksmethode die ons in de gelegenheid stelt om het mechanisme van ons denken (onze overtuigingen) en onze besluitvorming te observeren. Door er nader naar te kijken, kunnen we er realistischer en met meer inzicht mee omgaan.

The Inner Work is meditatie en contemplatie dat ervoor zorgt dat we helder en geïnformeerd zijn. Het is een manier om een einde te maken aan verwarring en om innerlijke vrede te ervaren in een chaotische wereld. Het is de eenvoudigste methode die gebruikt wordt voor Zelfrealisatie.

The Inner Work geeft ons de vrijheid om gelukkig te zijn zonder dat de omstandigheden veranderen. Boven alles gaat The Inner Work over de realisatie dat alle antwoorden die je ooit nodig zult hebben altijd binnenin je liggen en dus te allen tijde binnen handbereik zijn. The Inner Work is een manier om bij die antwoorden te komen.

Het bestaat uit twee delen: het eerste (mentale) deel is het opschrijven van onze gedachten/overtuigingen/oordelen. Het tweede deel is het Onderzoek dat we vanuit het gevoel doen: het stellen van vier vragen bij elke opgeschreven uitspraak en tot slot het omkeren van diezelfde uitspraak.

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com