NLP Technieken en begrippen

Inner Work - Begrippen

Verhaal (story, leugen, mythe, idee, overtuiging)

Het enige dat ooit geboren wordt is een verhaal. Ze komen tevoorschijn en vallen weer weg. Ze komen om te gaan, niet om te blijven. Het ergste en tevens het beste wat er kan gebeuren is een verhaal dat nu tevoorschijn komt.

Verhalen staan met elkaar in verbinding. Een voorbeeld: 'Ik ben een man (overtuiging), getrouwd (nog een overtuiging) en manager bij organisatie X (nog een overtuiging).' Een demonstratie van hoe een verhaal voortbouwt op een ander verhaal. Wanneer de vier vragen gesteld worden is het gebruikelijk om op overtuigingen te stuiten die nog niet opgeschreven zijn en die tevens van invloed zijn op de persoon die zijn overtuigingssysteem en daarmee zijn identiteiten aan het 'ontdoen' is middels het Onderzoek.

Wanneer ontdekt wordt dat een overtuiging niet waar is, dan wordt hij gezien voor wat hij is en blijft hij voortbestaan in de vorm van een leugen of een mythe. Dan kan hij gezien worden als niet meer dan een idee in plaats van de vijand.

Een verhaal is een verzameling overtuigingen die met elkaar verweven zijn en gezien worden als de waarheid. Het wordt duidelijk dat het niets meer is dan het relaas van gebeurtenissen (ons verhaal).

Volgorde van creatie: denken, voelen, handelen, hebben

Een gedachte verschijnt. Het gevoel dat je dan ervaart zou vreugde, verdriet of teleurstelling kunnen zijn. Dit illustreert dat er gehechtheid is aan het verhaal: dat het verhaal wordt aangenomen als de waarheid.

De gedachte is oorzaak; het gevoel is gevolg. Dit heet dualiteit.

Wanneer iemand handelt vanuit de gedachte/het gevoel voordat deze onderzocht is, kan het zijn dat ze hun leven als chaotisch ervaren. We kunnen geen gevoel hebben zonder dat daar een gedachte aan vooraf is gegaan die niet onderzocht is gedachte, dan pas gevoel. Vervolgens handelen we vanuit het gevoel omdat we niet beseffen dat het een gevolg van ons denken is. We proberen het gevoel met iets uitwendigs te veranderen en dan denken we ook nog dat het werkt. Hiermee creëren we een uitwendig leven: het lichaam is geïdentificeerd. Vanuit het gevoel kun je een stap terug doen en de gedachte benoemen die eraan voorafging. Met deze gedachte kan worden gewerkt, want een gedachte kan worden onderzocht. Hiermee veranderen het gevoel en de ervaring blijvend! De volgende keer dat er een verhaal verschijnt zal het anders zijn. Dit is werkelijke genezing en gezondheid. Lichamen kunnen je dat niet geven, behalve dan een gevoel dat ons eraan herinnert om met ons denken te werken. Een gevoel kan gezien worden als een verkeersteken: een Stopbord, dat zegt dat het denken uit balans is. Op dat moment heb je je aan een gedachte gehecht en het resultaat van die gedachte is dat gevoel. Een gevoel vertelt je dus eenvoudigweg dat het tijd is om het Onderzoek te doen. Vanaf de identificatie van het gevoel kijken we terug welk verhaal eraan voorafging zodat we daarmee kunnen werken. Uiteindelijk zal je merken dat gevoelens consistenter worden en meer in evenwicht komen.

Realiteit

Er bestaan verschillende ordes van realiteit. Als er zoiets als 'een God' bestaat (waarvan je wellicht het idee hebt van een man met een grijze baard op een wolk), dan zal hij een andere realiteit ervaren dan wat wij hier op deze aardbol ervaren. De uiteindelijke realiteit, op het allerhoogste niveau, kenmerkt zich door onveranderlijkheid. In de dimensie waar we nu leven is alles voortdurend aan verandering onderhevig en deze heeft daarom niets met de ultieme realiteit, of Waarheid, te maken. De dualiteit heeft ons allen in zijn chaos gevangen. Als we het in The Inner Work over realiteit hebben, dan hebben we het over de realiteit die deze aardbol met zich mee schijnt te brengen:

Realiteit is de hoogste orde: dat wat is, is!

Stress wordt veroorzaakt door twee factoren:

  • Je vecht tegen de realiteit, tegen dat wat is
  • Je hecht je aan een gedachte die geen waarheid in zich draagt.

 

Je leven wordt een stuk simpeler en minder stressvol als je stopt je te verzetten tegen de realiteit. Hoe weet ik dat het moet sneeuwen? Het sneeuwt. Hoe weet ik dat dit de hoogste orde is? Het gebeurt. Je verzetten tegen de realiteit is als een kat leren blaffen. Hopeloos! Moet jij een boom vertellen hoe hij moet groeien? Hij groeit gewoon. We zijn niet langer in de war. Hoe weet je dat de realiteit goed is? Omdat je spanning en frustratie ervaart als je je ertegen verzet.

Drie soorten zaken: de mijne, de jouwe en die van God (de God van jouw eigen inzicht)

Het is pure arrogantie ervan uit te gaan dat ik weet wat het beste voor jou is. Kan ik op de lange duur meer weten over jouw leven en welzijn dan jijzelf of God? Deze arrogantie brengt spanning, zorg en onrust met zich mee. Daarnaast merk je dat, als je je met de zaak van een ander bemoeit, het moeilijk is om in je eigen zaak aanwezig te blijven'.

Als mijn vriend zich bezighoudt met zijn eigen leven en ik hou me (in gedachten) met zijn zaken bezig, wie is er dan voor mij? Natuurlijk ben ik dan eenzaam! Mijn eenzaamheid is niet langer een mysterie! Vele mensen houden zich al jaren bezig met andermans zaken, iedereens zaken behalve hun eigen, waardoor ze leven als zombies. Laat me in plaats van vriend-gerealiseerd' Zelf-gerealiseerd worden!

Tijd om thuis te komen!

TIP: Als je pijn ervaart, vraag je dan af in wiens zaak je zit!

Filosofie

Meestal beschikken we over de meest prachtige filosofieën hoe anderen zouden moeten leven en wat goed voor hun zou zijn. Hoe kun je van een ander vragen wat je zelf nog niet meester bent?! Als jij een mooie filosofie hebt die hun zou kunnen dienen, wees jij dan hun rolmodel en laat ze zien hoe dat moet. Heb de moed zelf te leven wat je hen voorschrijft! Dit zou je in een wat meer nederige positie kunnen brengen. Totdat jij het zelf volledig onder de knie hebt ben je niet de aangewezen persoon om ons op hetzelfde aan te spreken.

TIPS:

  • Draai het advies dat je voor een ander hebt om naar jezelf. Het is iets wat jou gelukkig zou maken.
  • Stel jezelf de vraag: 'Kan ik absoluut zeker weten dat -mijn advies- het hoogste doel dient van -naam-?'

 

Loslaten

'Laat toch los!' is een veelgehoord advies voor zaken die je dwarszitten en uit je kracht halen. Op zich een goed advies, want onze gedachten bepalen de werkelijkheid zoals we die ervaren. Helaas een onmogelijk advies: zolang we onze gedachten niet hebben onderzocht, blijven ze aan ons 'kleven'. Met het proces van The Inner Work creëren we begrip voor onze gedachten door het spotje er van alle kanten op te zetten middels de vier vragen. Met de omkering komen we uit de slachtofferrol en komen we er weer bij onszelf mee terug. Het ligt weer bij ons om er anders mee om te gaan. Met het proces van The Inner Work laat de gedachte jou dus los.

TIP: Wil je iets echt loslaten: oordeel over je naaste, schrijf het op, stel vier vragen en draai het om.

Projecteren

Jij bent de projector, de wereld is het videoscherm. Stel je mind voor als de voorraad dia's, foto's en filmbeelden (in de vorm van gedachten, overtuigingen, waarheden, etc.), je zintuigen als de projector en de wereld waarop dit alles weergegeven wordt.

Tenzij je voorbij je mind bent is het onmogelijk om de wereld als iets anders waar te nemen dan als je eigen mind. Dus als je jezelf en de wereld anders wilt ervaren is het zaak om de films 's door te nemen: je mind. Om je lens schoon te maken. Dat is wat we doen met The Inner Work.

Als ik geloof dat Amerikanen dik zijn, dan zal ik net zo lang zoeken totdat ik het bewijs heb gevonden in de buitenwereld. Ik zal zorgen dat ik het bewijs aanlever dat ik gelijk heb. Als ik middels wat zelfonderzoek die overtuiging heb gezien voor wat ie is - een leugen - kan ik de omvang van Amerikanen meer helder waarnemen zoals het is: mollig, slank, slank, bol, stevig, etc.

Manipulatie

Het onderzoek houdt niet in dat jij de cliënt moet ‘begrijpen'. Het Onderzoek is er zodat jij bewustzijn over jezelf kunt ontwikkelen. Het is de taak van de cliënt om zichzelf te begrijpen. Dat is het enige wat mogelijk is. Om je cliënt te sturen, te leiden of de suggestie te wekken dat jouw filosofie of morele code hetgeen is wat zij tekort komen of nodig hebben, heet onderwijzen.

Onderwijzen is niet het Onderzoek!

Wanneer je sessies begeleidt, zullen jouw verborgen of onderliggende motieven aan het licht komen. Verhalen en overtuigingen die wij als coach hebben, kunnen en zullen naar voren komen als een poging om onze cliënt onze eigen ervaring te laten hebben, in plaats van de cliënt de gelegenheid te geven 'zijn/haar eigen innerlijke waarheid te ontdekken'. Je bewust worden van iedere keer dat je iets zegt om 'je cliënt te helpen', hun naar de mond te praten', om hun 'voor je te winnen' of om op een bepaalde (aardige, intelligente, etc.) manier over te komen, is een Zelfrealisatie op zich. Daarnaast kun je nog letten op alle manieren hoe je dit lichamelijk doet: lachen om opmerkingen, flirten, met je ogen rollen, oogcontact maken, knikjes, bevestigend hummen, kleding, bewegingen, glimlachjes, etc.