NLP Toepassingsgebieden

NLP binnen Trainingen en presentaties

NLP toepassen op groepen

Ben je trainer of sta je vaak voor groepen als presentator? Dan kan NLP je helpen om overtuigender en inspirerender te werken. Tijdens onze Practitioner opleiding krijg je een schat aan communicatie en zelf-coachingstechnieken om jezelf en anderen tot bewustzijn of inzicht te brengen. Daar waar je normaal geneigd zou zijn om iets aan te nemen of in te vullen, stel je meer vragen. Dit vergroot interactie en diepgang in je training of presentatie. Deelnemers krijgen het gevoel dat je echt luistert en ze helpt op diepere niveaus. Je traint dus niet alleen, je gaat tevens meer fungeren als groepscoach.

In verbinding in het moment

Met alle coachtechnieken op zak ben je in staat om bij jezelf de juiste “mindset” en “staat van zijn” (lees: gevoel/energie) te creëren tijdens de training. De belangrijkste vraag is wat je wilt bereiken met de groep. Wil je juist rust, duidelijkheid, structuur, diepgang, verwarring of enthousiasme bereiken? Welke groepsemotie heb je in welk moment van jouw training nodig om je boodschap beter te laten landen? Je leert door nieuwe “rapport” skills en beter in verbinding te blijven met jezelf. Met als gevolg dat jouw verbinding met de groep ook toeneemt. Wanneer je gaat trainen of presenteren vanuit het NU, ontstaat er iets magisch. Je bent meer aanwezig, zit minder in je hoofd en zegt/vraagt op de een of andere manier de juiste dingen. Trainers met een NLP achtergrond zijn in staat om mensen en groepen boven zichzelf uit te laten stijgen.

Congruentie

De meeste trainers weten als geen ander dat alles voor de groep wordt uitvergroot. Wanneer jouw ademhaling te hoog zit zal de groep dat ervaren. En zo ook als jouw denken, voelen en handelen niet congruent is met elkaar. Kortom: Je zegt A en doet B. Een pijnlijk moment voor een trainer wanneer hij dit als feedback terug krijgt. Door NLP wordt je je steeds bewuster van je eigen “denken, voelen en handelen”. Het gevolg is dat je incongruentie sneller herkent en weet op te lossen. Hierdoor zal jouw boodschap krachtiger en zelfverzekerder overkomen.

Gedrag en taal

NLP geeft je inzicht in menselijke handelen. Je leert non-verbaal gedrag herkennen, gedragspatronen doorzien en krijgt tools om meer te sturen op het proces dan de inhoud. Je herkent weerstand op kilometers afstand en wordt scherper op taal en de woorden die deelnemers gebruiken. Kortom: door NLP zie je en hoor je meer dan de gemiddelde trainer. Je leert schakelen en gaat moeiteloos over op andere stijlen van communiceren wanneer je weerstand bemerkt bij je toehoorders. Zodoende word je effectiever in het beïnvloeden van je publiek. Dit zal jouw succes als presentator/trainer vergroten!

Wat levert NLP je concreet op binnen Trainingen en presentaties

  • NLP helpt om effectiever en doortastender te worden als trainer/presentator.
  • Je vergroot je stijlflexibiliteit voor groepen. Dit heeft alles te maken met stemgebruik, metaforen, taal, dynamiek en sturen op het proces van de groep.
  • NLP helpt om gemakkelijker in contact te blijven met jezelf en de groep tijdens spannende momenten.
  • NLP leert je om bewuster te sturen op proces, minder op de inhoud. Dus hoe neem jij je publiek mee op weg naar….
  • Je weet gedragspatronen vroegtijdig te herkennen en hierop in te spelen zodat de kans op succes toeneemt.
  • Je weet jouw ideeën en plannen makkelijker over de bühne te krijgen als presentator.
  • Door de juiste vragen weet jij moeiteloos diepgang en intrinsieke motivatie op te wekken zodat je publiek nieuwsgierig wordt naar datgene dat jij te brengen hebt.

Meer weten?

Wil je meer weten over NLP? Maak dan een vrijblijvende afspraak om te verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Of meld je aan voor onze GRATIS introductie training. We hopen je snel te zien.

Meer weten hoe je NLP inzet tijdens trainingen?

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com