NLP Toepassingsgebieden

NLP binnen Teams

NLP toepassen binnen Teamontwikkeling

Verandering is een constante! Het succes van uw organisatie hangt sterk samen met de wijze waarop uw mensen en teams omgaan met verandering en complexiteit. Met ons "Teams in flow programma" combineren we NLP met teamontwikkeling. Het is een doelgericht zakelijk trainingsprogramma om effectievere (startende) teams te ontwikkelen. Teamleden werken geïnspireerd samen vanuit eigen verantwoordelijkheid, intrinsieke motivatie, verbinding en resultaatgerichtheid.

Gewenste teamresultaten

 • Deelnemers ervaren meer verbinding, eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen, focus en resultaatgerichtheid. Dit zal leiden tot een toename in persoonlijk leiderschap.
 • Doelstellingen worden haalbaar door het 1+1=3  principe (effectieve teams en individuen).
 • Het team heeft een gezamenlijke focus, denkt vanuit het geheel en delen de prioriteitstelling.
 • Het team heeft een duidelijk en gestructureerd jaarplan voor zowel team als individu op harde  en zachte doelstellingen.
 • Teamleden zijn zich bewust van verschillende  communicatiestijlen, drijfveren, egopatronen, teampatronen en (team)succesfactoren. Ze zijn in staat diverse instrumenten en technieken in te zetten om patronen te doorbreken en gewenste doelstellingen te bereiken.
 • Het team weet effectieve besluitvorming te realiseren.
 • Teamleden spreken elkaar aan op gemaakte afspraken.
 • Teamleden leren effectiever omgaan met eigen emoties en die van elkaar.
 • De Teamcoach weet conflicten in het team te benutten en om te zetten in resultaten. De groepsdynamiek wordt zo gestuurd dat dit een constructieve bijdrage levert aan het groeiproces.

Doelgroep

Voor iedereen die moet samenwerken binnen een groep van mensen met HBO werk- en denkniveau:

 • Directie en managementteams
 • Afdelingen en teams
 • Projectteams en nieuw te vormen samenwerkingsverbanden

Teampatronen?

Minder dan 1% van alle mensen bereikt zijn persoonlijke doelstellingen. Dit heeft alles te maken met het wel of niet bewust zijn van eigen gedragspatronen, immers gaat 90-95% van het menselijk gedrag volledig onbewust. Ingesleten sabotagepatronen zorgen ervoor dat de teamleden, veelal onbewust, confrontaties vermijden en uitstelgedrag vertonen.  Ze gaan conflicten, verantwoordelijkheid of onveiligheid uit de weg.  Men zit gevangen in veilige patronen (comfortzone). Het vraagt van ieder teamlid moed en vertrouwen om hieruit te breken. NLP-technieken geven de teamleden een boost om zo’n geweldige groeistap aan te gaan.

Werken op verschillende niveaus

Tijdens teamontwikkeling hanteren wij een integrale aanpak. We werken dus op de verschillende lagen van team en individu. Bij voorkeur over een langere periode. Het creëren van veiligheid en openheid is een essentiële voorwaarde om teamleden te betrekken en commitment te bewerkstelligen. Wij zetten hiervoor verschillende NLP communicatietechnieken in om die veiligheid te creëren.

Het gevolg is dat men langzaam maar zeker bereid is verantwoordelijkheid te dragen, wat leidt tot gezamenlijke resultaten. Teamleden leren om vanuit veiligheid eerlijk naar zichzelf te kijken en elkaar op een constructieve manier feedback te geven. Hierdoor zal het team een geweldige groeisprong maken.

Een maatwerkprogramma?

Wij (lees: onze trainers) hebben de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan in verschillende organisatie en omgevingen. Van daaruit hebben wij the Best Practices verzameld en een programma ontwikkeld waarmee we maatwerk kunnen aanbieden per team en opdrachtgever. Het totale concept is zo samengesteld dat doelen, systemen, regels en plannen (de Het-kant) wordt gecombineerd met zelfkennis (de Ik-kant) en een tal van inzichten over de samenwerking (de Wij-kant). De combinatie en integratie van de Ik-, Wij- en Het-kant maakt dat teamleden maximaal worden uitgedaagd. Deze vorm van procesbegeleiding werkt als een snelkookpan voor het ontwikkelingsproces van team en individu en zal een transformatieproces op gang brengen.

Gefaseerde aanpak

Dit programma kent een gefaseerde aanpak. Afhankelijk van uw wensen en ontwikkelbehoeften kunnen wij ervaren teamtrainers leveren vanaf 1 dag per team. Kiest u voor het totale teamontwikkelings-programma, dan neemt dat naar schatting 5 tot 7 fulltime teamdagen in beslag.

Wij houden een verkennend gesprek met het management en/of de teamleider. Doelstellingen worden vastgelegd alsmede de huidige gedragsissues die spelen in het team.

Deze stap heeft grote meerwaarde omdat wij een goed beeld krijgen van wat er onder water speelt tussen de teamleden. Wij focussen op de volgende punten: Waar staat ieder, hoe zitten de teamleden erin en welke teamissues spelen er op persoonlijk niveau? Het intakegesprek neemt gemiddeld 1 uur per deelnemer in beslag.

Tijdens de kick-off sessie van 2 - 2,5 dagen gaat het team aan de slag met de huidige resultaten, gedrag, vermogens, overtuigingen, waarden, identiteit en missie. Dit is een intensief en confronterend proces waarbij wij de logische niveaus van Bateson (NLP model) als leidraad gebruiken. Teamleden krijgen inzicht in hun eigen denken, voelen en handelen en wat het effect is op de huidige teamresultaten. Na 2,5 dagen ligt er een teamjaarplan met duidelijke doelen, houding en gedragsafspraken, verantwoordelijkheden en commitment van alle teamleden. Dit plan wordt maandelijks geëvalueerd door de leidinggevende van het team. Hij of zij kan op deze manier groeien in zijn/haar coachende  vaardigheden.

Tijdens dit proces van 1 dag wordt persoonlijke ontwikkeling gecombineerd met teamontwikkeling. Ieder teamlid maakt voor zichzelf een persoonlijk plan
met doelstellingen. Hiermee worden de organisatiedoelstellingen gecombineerd met de persoonlijke doelstellingen. Dit proces stimuleert de intrinsieke motivatie. Dit alles wordt bij de integratiesessies afgestemd en geïntegreerd met het teamjaarplan zodat het elkaar versterkt.

Halverwege het traject kan er gekozen worden voor aanvullende coaching. Zo zal er met ieder teamlid een 1 op 1 gesprek plaatsvinden om te kijken waar ieder staat binnen het totale transformatieproces. Mocht er behoefte zijn aan een persoonlijk coachtraject, dan kunnen wij dat ondersteunen en verzorgen.

Wanneer de teamleden met het jaarplan aan de slag gaan, is de kans op terugval in oude patronen aanwezig. Hiervoor bieden wij aanvullende integratiesessies voor reflectie en integratie. Zowel het teamplan als het individuele plan worden tijdens de integratiesessies samengevlochten. Ieder teamlid kijkt terug op eigen houding, gedrag en acties. Inzichten worden keer op keer meegenomen naar de toekomst om zo te groeien en te ontwikkelen naar het bereiken van de jaardoelen. Interventies door de trainer vinden met name plaats op het doorbreken van patronen.

Tijdens het traject zullen we op frequente basis contact houden met de teamleider en hem/haar begeleiden.  Daar waar nodig kan aanvullende coaching worden  ingezet indien dit wenselijk blijkt.

Het teamprogramma

Het programma bevat onder andere de volgende  onderdelen en interventies:

 • Maken van een gezamenlijk teamjaarplan en een persoonlijk jaarplan.
 • Meervoudige teamscan op vertrouwen, openheid, commitment en resultaatgerichtheid.
 • Maandelijks meten, monitoren en evalueren van behaalde resultaten en doelstellingen.
 • Bewustwording van ieders model van de wereld, filters en patronen.
 • Karaktertypering vanuit het Enneagram. Dit geeft inzicht in persoonlijkheidsstructuren,    pijnvermijdingspatronen, egofixaties en emotionele drijfveren.
 • Het verbinden van missie en resultaat vanuit de Logische niveaus van Bateson.
 • Bewustwording van uitstelgedrag en het   doorbreken van uitstelpatronen.
 • Bewustwording van zelfsabotagetechnieken bij het niet nakomen van afspraken.
 • Feedbacktechnieken, communicatiestijlen en geweldloze communicatie.
 • Besluitvormingsprocessen binnen teams (BOB).

Vrijblijvend gesprek?

Wil je meer weten over onze teamontwikkelingsprogramma's? Maak dan een vrijblijvende afspraak om te verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wilt u een NLP-trainer inhuren om incompany NLP-training te geven? Lees dan hier verder.

Meer weten over NLP binnen Teamontwikkeling?