NLP Toepassingsgebieden

Binnen NLP zakelijke coaching

NLP coaching toepassen binnen coachingsgesprekken

Ben je al coach of overweeg je coach te worden? Dan is Neuro linguïstisch programmeren (NLP) zeker de moeite waard als basis of ter aanvulling. Wij leiden met grote regelmaat bestaande coaches op in de NLP ter aanvulling op hun vak. NLP bevat namelijk meer dan 70 communicatie- en coachtechnieken waarbij je structuur krijgt om anders te leren communiceren. NLP vergroot daarmee zelfinzicht en de effectiviteit van jouw communicatie!

Problemen ontleden (hulpvraag)

Tijdens onze opleiding leer je minder in te gaan op de inhoud en meer te sturen op het proces van gedragsverandering. Taal is hierin een essentieel onderdeel om het probleem te ontleden en de exacte “hulpvraag” scherp te krijgen. Wat is het werkelijke probleem achter iemands probleem? Omdat je getraind bent in taalpatronen, structuur, kaderen en non-verbale communicatie, weet jij met 2 tot 3 vragen de vinger op de zere plek te leggen. Van daaruit ga je werken aan nieuwe gedragspatronen bij je cliënt. Kortom: vanuit een positieve intentie beïnvloed je de denkpatronen van je cliënt waarbij je inspeelt op het onderbewuste. Door jouw scherpe vraagstelling gaat de cliënt anders naar zijn probleem kijken en komt er ruimte voor verandering. Je stimuleert hiermee eigen verantwoordelijkheid en zelf oplossend vermogen.

De opleiding tot NLP coach

Tijdens onze Practitioner opleiding reiken we je in 15 dagen (8 blokken) alle technieken en instrumenten van NLP aan. Je gaat zelf ervaren hoe het is om deze toe te passen of te ondergaan. Hierdoor kom je in een versnelde leercurve. Tijdens dit leerproces krijg je dagelijks feedback op je eigen communicatie zodat je weet waar jouw groeistappen liggen. De gehele opleiding is een aaneensluitend proces van coachen en gecoacht worden. Hierdoor kun je werken aan persoonlijke thema’s en inzichten. Tussen de opleidingsblokken door heb je intervisie met je groepje om te oefenen op elkaar. Voor ons staat jouw persoonlijke proces centraal. Je kunt immers niet beter met een ander communiceren dan met jezelf.

Ben je reeds coach/therapeut?

NLP-technieken kunnen moeiteloos naast bestaande therapeutische of andere coachtechnieken worden toegepast. Dit omdat het vooral structuur geeft: een bril om naar communicatie en gedrag te kijken, zonder te denken in goed of fout. Met name bestaande coaches zijn enthousiast over de aanvullingen die NLP geeft. Wil je meer weten over onze komende opleidingsdata klik dan HIER.

Wat levert NLP je concreet op binnen coaching:

 • Je leert vanuit een neutrale positie verbinding op te bouwen en te luisteren met aandacht zonder zelf zaken in te vullen, te veroordelen of te vervormen.
 • NLP helpt je om effectiever en doortastender te worden als coach. Dit door scherpte op taal, kaderen en non-verbaal gedrag. Het stimuleert zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • Je weet gedragspatronen vroegtijdig te herkennen (je ziet meer) en hierop in te spelen door de juiste vraagstelling.
 • Je vergroot je stijlflexibiliteit als coach. Dit heeft alles te maken met stemgebruik, metaforen, taal, dynamiek en sturen op het proces van de cliënt.
 • Door de juiste vragen te leren stellen en te chunken (veranderen van abstractieniveau) weet jij moeiteloos diepgang en intrinsieke motivatie op te wekken bij je cliënt. Hierdoor worden gesprekken dynamisch en verrassend. In ieder gesprek voeg je zichtbare en voelbare waarde aan het bewustwordingsproces van je cliënt!
 • Je bezit tal van interventietechnieken om de client ook daadwerkelijk van een pijn of emotioneel probleem af te helpen. Denk hierbij aan:
  • Werken met delen: het leren scheiden van intentie en gedrag. Tijdens werken met delen kun je innerlijke conflicten oplossen en nieuw gedragingen mogelijk maken.
  • Milton taal: vorm van trance en hypnose-inductie.
  • Timeline therapie: het herprogrammeren van pijnlijke herinneringen waarbij ongewenste emoties zijn ervaren zoals angst, verdriet, etc. De herinnering en negatief gevoel worden losgekoppeld van elkaar. De herinnering blijft, het gevoel verdwijnt.
  • Diverse anker technieken: hiermee kun je extra hulpbronnen installeren bij je cliënt die helpen in toekomstige situaties.
  • Coachposities: om de cliënt empathie en nieuw perspectief mee te geven ten aanzien van proces en gedrag. Dit door het ontwikkelen van de metapositie (soort van helikopterview).
  • De logische niveaus: om meer inzicht te krijgen in waar menselijk gedrag vandaan komt en welke diepere niveaus in mensen aanwezig zijn van waaruit gedrag naar voren komt.
  • Diverse korte technieken om nieuwe neurologie aan te maken in het brein.
  • Het fobie model: om fobieën en angsten te transformeren.

Onze 15-daagse NLP practitioner opleiding geeft je een stevige basis om te starten met coachen. Je bent je heel bewust van communicatie en de sturende kracht van taal. In de praktijk blijkt dat veel coaches doorgaan met de 12-daagse Master NLP practitionerof zich na verloop van tijd gaan specialiseren in een specifieke richting. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld: kindercoaching, systemisch opstellen, stress en burnout coaching, emotionele heling, trauma’s, hypnose, autisme, magnetiseren of specifieke therapievormen. Wat je ook kiest, NLP geeft jou de basis!

Wil je meer weten over onze NLP opleiding? Maak dan een vrijblijvende afspraak om te verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Meer weten over NLP en coachen?