Maak je gewenste situatie SMARTI

Omschrijf opnieuw de door jou gewenste situatie en formuleer nu concrete doelen die je wilt realiseren. Controleer vervolgens of deze doelen voldoen aan de SMARTI formulering zoals uitgelegd in het hoofdstuk “Doelen leren stellen“.

  • Specifiek: waar hoe en met wie wil ik mijn doel bereiken?
  • Meetbaar: hoe weet ik dat ik mijn doel bereikt heb? Is het zinvol voor mij?
  • Acceptabel: Stel ik zou het nu hebben, wil ik het nog steeds? Heb ik er controle over?
  • Realistisch: Is het realistisch en haalbaar, past het binnen m’n “omgeving”? Heeft het nog negatieve consequenties?
  • Tijdsaanduiding: heb ik een tijdsframe aangegeven? Wanneer is het er? Is het positief geformuleerd?
  • Inspirerend: Draagt het bij aan het welzijn van mijzelf en/of anderen? Krijg ik er energie van?