Defensie strategieën test

Na de start tref je 28 defensie strategieën. Bekijk ze rustig en selecteer die strategieën die je herkent in jezelf. Vraag ook aan familie, vrienden en bekende welke mechanismen zij herkennen in jou?