Enneagram test | SEDIG test

Met deze SEDIG-test onderzoek je je Eneagramtype op basis van zelfobservatie. Na de start krijg je 9 karakterbeschrijvingen. De vraag is in welke tekst jij jezelf het sterkst herkent? Geen van deze persoonlijkheidstypen is beter of slechter dan de andere. Geen enkele tekst geeft een volledige beschrijving van iemands persoonlijkheid. Geef een cijfer aan iedere beschrijving in welke mate de beschrijving op jou van toepassing is.

Na het maken van deze test krijg je een overzicht met de verschillende Enneagramtypen en jouw score per type.

Deze test zal ongeveer 15 – 30 minuten tijd vragen. Je kunt je score tussentijds herzien!

Je kunt kiezen uit 5 antwoorden:

  1. Niet van toepassing
  2. Een klein beetje van toepassing
  3. Enigszins van toepassing
  4. Redelijk van toepassing
  5. Volledig van toepassing

Heel veel succes!