Normen en Waarden

Leer jouw Waarden leven met NLP

Wat zijn Waarden?

Waarden regeren je leven. Ze bepalen hoe je op iedere situatie zal reageren. Bewust worden van jouw waarden zal meer richting geven aan je leven. De betekenis van waarden kun je als volgt definiëren:

‘Waarden’ bepalen ‘wat’ we belangrijk vinden en waarom doen we wat we doen!

Verschil tussen Normen en Waarden

Er is een groot verschil tussen een Norm en een Waarde. Waarden zijn namelijk altijd intrinsiek, dus van binnenuit. Waarden zijn persoonlijk en vertegenwoordigen datgene dat jij belangrijk vindt. Een norm daarentegen is van buitenaf. Het is opgelegd in de trant van "zo doen wij dat hier..." Het zijn gedragsregels. Zo kan veiligheid een belangrijke Waarde voor je zijn. Misschien zelfs verkeersveiligheid. Maar om verkeersveiligheid te waarborgen hanteren we regels. Dit zijn normen, ook wel overtuigingen of ideeën over dat wat veilig of niet veilig is. Bijvoorbeeld: je stopt voor rood licht, je houdt je aan de maximale snelheid of je dient je autogordel te dragen. Deze normen dragen bij aan de waarde verkeersveiligheid.

Waardevervulling

Waarden worden ook wel onze innerlijke drijfveren genoemd. Waardevervulling is de reden waarom je ‘s ochtends uit bed stapt en gaat doen wat je doet. Het is de reden waarom jij kiest voor een bepaalde rol, functie, hobby, een bepaalde vriendschap of liefdesrelatie. Elke (onbewuste) keuze komt voort vanuit waarden. En daarmee is bijna alles wat je doet in gedrag terug te brengen naar één of enkele waarden die je onbewust wilt vervullen.

Waardeontwikkeling

In jouw leven heb je al tal van prettige en minder prettige situaties ervaren. Al deze ervaringen hebben jou gevormd tot wie je bent. Je bent als het ware een wandelend vat vol waarden en overtuigingen. Per situatie, omgeving of context zullen er veranderingen ontstaan op het niveau van waarden. Dat wat jij in je liefdesrelatie belangrijk vindt kan totaal verschillen van ‘dat’ wat je op je werk belangrijk acht. Waarden bepalen dus ook op persoonlijk niveau wat iemand ‘juist’ of ‘onjuist’ vindt. Hierin ligt de relatie met overtuigingen. Al jouw positieve en minder positieve ervaringen bepalen dus op onbewust niveau wat jij belangrijk vindt. Op dat moment hebben we het over Waardeontwikkeling.

Een waardegedreven leven

Een belangrijke reden om te werken is ‘geld’ of ‘financiële zekerheid’. Maar niet iedere baan zal je aanspreken omdat het goed verdiend. Zo zijn er ook andere waarden in jou die vervuld willen worden. Bijvoorbeeld ‘uitdaging’ of ‘ontwikkeling’. Een functie die aansluit op jouw kernkwaliteiten zal in belangrijke mate leiden tot waardevervulling.

Waardenonderzoek gaat je helpen tot inzicht komen waarom bepaalde mensen of omgevingen beter bij je passen. 

Onbewust zoeken we dus naar waardevervulling. En tegelijkertijd bepalen waarden ook waarom we juist NIET doen wat we doen. Zo kan ‘uitdaging’ belangrijk voor je zijn. Maar teveel uitdaging levert ‘stress’ op. Een waarde die je liever vermijdt dan bereikt. En daarmee hebben waarden een belangrijk gevoelsaspect op een dieper niveau in jezelf.

Voorbeelden van waarden

Met deze lijst van waarden voorbeelden heb je een aardig beeld van belangrijke waarden. Uiteraard zijn er meer waarden te bedenken. Bepaal voor jezelf welke waarden belangrijk voor je zijn. Bepaal vooraf wel je rol of de context waarin je jouw waarden onderzoekt. Hierbij de waardenlijst:

balans, mededogen, creativiteit, respect, natuur, contact, eerlijkheid, doelgerichtheid, verschil maken, verbondenheid, genegenheid, avontuur, zelfontplooiing, zelfexpressie, liefde, ruimte, veiligheid, passie, spiritualiteit, harmonie, samenwerking, authenticiteit, autonomie, schoonheid, vrijheid, rust, betrokkenheid, humor, integriteit, behulpzaamheid, tolerantie, ontmoeting, duurzaamheid, plezier, openheid, openhartigheid, originaliteit, waarheid, zekerheid, bescheidenheid, eenheid, heelheid, inspiratie, beschouwing, resultaatgerichtheid, vrede.

Waarden binnen relaties

Binnen iedere vriendschap, werkrelatie, werkgeversrelatie of liefdesrelatie is sprake van een bepaalde verbinding die je met elkaar hebt. Je vindt het fijn om tijd met elkaar door te brengen. Het levert iets op. Maar wat maakt dat jij tijd wilt maken voor de ander? Inderdaad, gedeelde waarden.

Wanneer je twee mensen vergelijkt die beide totaal anders in het leven staan kan er nog steeds een bepaalde verbinding zijn op basis van gedeelde waarden. Dit is de basis van de relatie. In bovenstaand voorbeeld betreft het de hobby ‘hardlopen’. Zolang beide deze hobby koesteren zullen ze elkaar mogelijk zien om te gaan ‘hardlopen’. Maar zodra één van beide stopt met hardlopen en er worden geen andere waarden of interessegebieden gedeeld bestaat de kans dat hun relatie daar zal eindigen. Er is niks gemeenschappelijks meer.

Gemeenschappelijke waarden vormen daarmee de basis voor de hoogste vorm van rapport. Als twee mensen waarden hebben die volledig overeenstemmen, kan hun relatie blijven bestaan. In iedere relatie is er sprake van een onbewust contract dat je met elkaar hebt. Je deelt iets waarop de relatie is gebaseerd. Allebei verwacht je iets van elkaar. Hoe meer waarden je deelt hoe sterker het fundament is onder de relatie.

NLP en Waarden

Binnen NLP is Waarden een belangrijk thema welke ook terugkomt in verschillende coachmodellen. Tijdens onze opleidingen gaan we dieper in op Waarden en hoe jij kunt bouwen aan een Waardegedreven leven. Heb je interesse in (zelf)coaching? Kom dan een vrijblijvend naar onze GRATIS informatieavond om te ervaren wat NLP voor jou kan betekenen.

Gratis NLP Training

Schrijf je NU in voor de eerstvolgende GRATIS introductietraining op:

Start vandaag nog met jouw persoonlijke ontwikkeling!