NLP Technieken en begrippen

Levenswiel

Draaien aan het Wiel des Levens

Het levenswiel helpt je na te gaan of jouw leven volledig in balans is of aan verbetering onderhevig. Het leert je op welke terreinen je aan de slag kunt gaan om je leven eenvoudig en effectief in balans te krijgen.

Verschillende levensgebieden

Je kunt je eigen leven als een boom zien. Zoals een boom water, lucht en licht nodig heeft  als basisvoorwaarden voor een goede ontwikkeling, zo komt het ons ten goede als we een gezonde verdeling weten te maken tussen denken, voelen en handelen (lichamelijk actief bezig zijn). Als je bijvoorbeeld vooral met je hoofd bezig bent, omdat je werk voornamelijk bestaat uit denkwerk, dan is het voor je eigen gezondheid goed om tegenover al dat stil zitten ook regelmatig te bewegen. Denken, doen en voelen vormen de stam van de boom, als die goed vertegenwoordigd zijn is de boom stevig en goed in balans.

De zaken die in jouw leven echt belangrijk zijn, vormen de dikke takken van de boom: gezondheid/vitaliteit; werk en inkomen; partner en kinderen; sociale contacten; creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Elke hoofdtak heeft weer vertakkingen. Sociale contacten vertakt bijvoorbeeld in ouders, broers/zussen, opa en oma, vrienden, buren. Elke tak vormt ook weer vele zijtakken, die staan voor de activiteiten die je met of rondom dat thema belangrijk vindt. Rondom kinderen bijvoorbeeld: verzorging, samen iets leuks ondernemen, voetbal of muziekles, huiswerkbegeleiding, bijpraten, voorlezen, rustmomenten, etcetera.

Wie een tuin heeft, weet dat er in de herfst gesnoeid moet worden zodat struiken en bomen hun vorm behouden en het volgende jaar weer optimaal kunnen groeien en vrucht dragen. De verschillende takken moeten genoeg ruimte hebben en genoeg licht krijgen. Ga eens na welke bezigheden en personen de meeste aandacht, tijd en energie vragen. Vind je dat ook terecht? Zo niet, dan moet er misschien gesnoeid worden zodat andere takken meer kunnen groeien en bloeien.
Sta eens stil bij de verschillende levensgebieden en bedenk wat er voor jou speelt in dit gebied. Wat vind je ervan, hoe staat het ermee, hoe zou het beter kunnen?