NLP Technieken en begrippen

Wereldmodel

Ons brein verwerkt informatie vanuit onze zintuigen tot een interne voorstelling. Deze interne voorstelling wordt gevormd na onze filters van generalisatie, vervorming en het weglaten van informatie. De mate van weglating, vervorming of generalisatie is afhankelijk van tijd, ruimte, materie, energie, taal, herinnering, houding, waarden en overtuigingen, en verschillende beslissingsprogramma’s in ons systeem. Er wordt als het ware een persoonlijke afspiegeling gegeven van de realiteit welke door onze filters direct gekleurd is. En daarmee creëert ieder mens zijn eigen realiteit en nimmer de werkelijke realiteit. Dit noemen we het Model vd Wereld van een persoon. 

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com