NLP Technieken en begrippen

Wat zijn Waarden?

Onze drijfveren?

Waarden zijn ook wel onze innerlijke drijfveren. Ze bepalen ‘wat’ we belangrijk vinden en waarom doen we wat we doen! Tegelijkertijd bepalen ze ook waarom we juist NIET doen wat we doen. Waarden zetten aan tot actie in gedrag. En met ons gedrag hopen we onbewust tot waardevervulling te komen. En daarmee hebben ze een belangrijk gevoelsaspect.

Veelal zijn we ons niet bewust van waarden. Door alle goede en slechte ervaringen in ons leven worden we onbewust gevormd in dat wat we belangrijk vinden. Een slechte ervaring kan een complete verschuiving teweeg brengen in wat we belangrijk vinden of niet. Waarden bepalen dus ook op persoonlijkniveau wat iemand ‘juist’ of ‘onjuist’ vindt. Hierin ligt de relatie met overtuigingen.

Lijst met waarden

balans, mededogen, creativiteit, respect, natuur, contact, eerlijkheid, doelgerichtheid, verschil maken, verbondenheid, genegenheid, avontuur, zelfontplooiing, zelfexpressie, liefde, ruimte, veiligheid, passie, spiritualiteit, harmonie, samenwerking, authenticiteit, autonomie, schoonheid, doen wat je zegt, vrijheid, rust, betrokkenheid, humor, integriteit, behulpzaamheid, tolerantie, ontmoeting, duurzaamheid, plezier, openheid, openhartigheid, originaliteit, waarheid, zekerheid, bescheidenheid, eenheid, heelheid, inspiratie, beschouwing, vrede.

De Logische niveaus

Waarden liggen dicht tegen identiteit aan. Je kunt iemands persoonlijkheid beschrijven op basis van 10 waarden die hij of zij belangrijk vindt. Het vervullen ervan werkt als een drijfveer. Binnen de Logische niveaus wordt uitgelegd hoe dit zich verhoudt tot identiteit, overtuiging en gedrag. Lees hier meer over de Logische niveaus.