NLP Technieken en begrippen

Wat is Realiteit?

Energie

Wat is energie? Het antwoord op deze vraag is simpel: ALLES = ENERGIE. Of je nu een tafel, een auto, een steen, een mens, een boom, een dier of wat dan ook onderzoekt, in feite is alles energie. Er zijn veel niveaus (lagen) waaruit materie is opgebouwd. Neem je lichaam. Je lichaam bestaat uit tal van organen. Deze organen bestaan uit miljoenen lichaamscellen (alleen onder een microscoop te zien) die op hun beurt weer zijn opgebouwd uit moleculen. Als je nog verder inzoomt zie je dat deze weer bestaan uit atomen die op hun beurt zijn opgebouwd uit protonen, neutronen en elektronen. Dit zijn de kleinste deeltjes die nog als deeltjes/materie worden ervaren.

Maar schijn bedriegt, als je elektronen, neutronen en protonen nog verder opsplitst blijven er alleen quarksen en energiestringen over. Er bestaat op dat niveau geen materie meer met een vaste inhoud als zodanig.

Onze materie deeltjes blijken voor 99,999% leeg zijn. Deze deeltjes zijn zo klein dat de onderlinge afstand in verhouding tot het deeltje heel erg groot is. Dit maakt dat je kunt concluderen dat vaste deeltjes zich wel gedragen als vaste deeltjes omdat ze trillen, echter, als je het werkelijk onderzoekt blijft er niks anders over dan ENERGIE.

Je kunt het vergelijken met een ventilator, door de snelheid van de roterende bladen lijken deze op een vlak waar je tegenaan botst als je je vinger er in steekt.

Alles wat we op Aarde aantreffen in de vorm van materie is opgebouwd uit dezelfde standaard bouwstenen van protonen, neutronen en elektronen. En daarmee is alles ENERGIE ook wel TRILLING. Einstein had dit al in het jaar 1905 geconcludeerd met zijn relativiteitstheorie: E = mc2

Het ontstaan van materie

Een gigantische hoeveelheid energie (met een geschatte hitte van ca. 7,328 graden C) spatte zo’n 13,8 miljard jaar geleden uiteen. Hiermee werd het begin gecreëerd van ons Universum. De gigantische temperatuur, een getal met 28 nullen was het startpunt van ons Universum. Het was het begin van alles wat we vandaag de dag kennen aan planeten, zonnestelsels en melkwegstelsels. Het begin van ruimte, tijd en materie.

Tijdens deze big bang daalde de temperatuur in extreme mate. Binnen enkele seconden tot minuten ontstond de juiste temperatuur voor de vorming van sub-atomaire deeltjes. Ook wel de aller kleinste bouwstenen in ons Universum. Waterstof atomen waren de eerste materie deeltjes die werden gevormd.

Pas zo’n 380.000 jaar later waren de voorwaarde in het Universum dusdanig dat de eerste lichtstralen zich konden voortbewegen door het Universum. Er ontstonden op dat moment nucleaire krachten. Pas na 1 miljard jaar werden de eerste sterren gevormd waarbij ook andere stoffen (elementen uit het periodieksysteem) konden gaan ontstaan.

De wetenschap houdt de “Big Bang” theorie tot op de dag van vandaag aan als bron voor het ontstaan van alles (en daarmee alles wat zich op aarde bevindt) ook al wordt deze theorie regelmatig opnieuw uitgedaagd.

De Big Bang was dus het begin van tijd, ruimte en materie. De Aarde bevindt zich tezamen met 8 andere planeten in ons Zonnestelsel. Alle planeten draaien daarbij om de Zon die vele malen groter is (zie foto links). Maar wanneer je dit vergelijkt met onze Melkweg zijn we als Zonnestelsel slechts een klein lichtpuntje op foto van onze Melkweg. Ons melkwegstelsel is namelijk opgebouwd uit meer dan 100 miljard Zonnestelsels.

Ons Zonnestelsel (en daarmee de Aarde) beweegt zich met een gigantische snelheid voort door het Universum. Daarbij draaien we mee in de cyclus van ons Melkwegstelsel van zo’n 226 miljoen jaar (1x rond binnen de schijf). Ons Melkwegstelsel is zo’n 100.000 lichtjaar in doorsnede. Dit betekent dat licht 100.000 jaar nodig heeft om van de ene kant naar de andere kant te reizen. Ons Universum bestaat uit miljarden Melkwegstelsels.

Ontstaan van Ruimte-tijd

Door de Big Bang (ook wel Oerknal genoemd) werden ook ruimte en tijd gevormd. Eerder bestond er geen ruimte of tijd. Er was éénheid! Alles op aarde, al onze planeten, al onze sterren en zonnestelsels waren samengeperst in één bron met een gigantische dichtheid. Eén oorsprong, ook wel de eerste orde genoemd.

Zonder tijd en ruimte bestaat er geen realiteit zoals wij deze kennen op aarde! Er is geen dag of nacht. Is er geen leven of dood. Bestaat er geen warmte of kou, geen afstand en geen afgescheidenheid. Alles was één! Door onze Big Bang werd er voor het eerst ruimte en tijd geschapen. En daarmee dualiteit.

Alles in beweging
Ons heelal wordt tot op de dag van vandaag groter. Het is alsof je een ballon opblaast waarin ruimte en tijd aan elkaar gekoppeld zijn (“ruimte-tijd”) wat verder uitdijt. En daarmee worden afstanden tussen planeten en sterrenstelsels ook steeds groter naar mate het universum ouder wordt. Door naar ons universum te kijken en metingen te doen kunnen we terugkijken in de tijd. De grote vraag is waarin ons universum uitdijt? Wie of wat bevindt zich dan aan de andere kan van de ballon die steeds groter wordt? Is ons universum onderdeel van een ander, nog groter, Universum? Volgens de nieuwste inzichten op wetenschappelijk gebied blijken er meerdere Universa te zijn waardoor men ook wel spreekt over Multiversums. Het is nauwelijks voor te stellen hoe groot het totale heelal moet zijn.

Quantum experimenten

Onze hedendaagse wetenschap voert experimenten uit om onze oerknal na te bootsen,  onder andere in Cern, Zwitserland. Hier worden proeven gehouden met het laten botsen van atoomdeeltjes op elkaar. Dit vindt plaats in de gigantische “deeltjes versneller” van 27 km lang in ringvorm en bevindt zich in een tunnel onder de grond. Deze deeltjes versneller heet de Large Hadron Collider (LHC).

Tijdens verschillende experimenten laat men atoom deeltjes, voor het blote oog niet waarneembaar, tegen elkaar botsen met de benadering van de lichtsnelheid van bijna 300.000 km/sec. Er ontstaan hierdoor mini Big Bangs in een gecontroleerde omgeving. Deze experimenten en geven inzicht in het gedrag van subatomaire deeltjes in extreme omstandigheden. Wetenschappers hopen antwoorden te vinden over de werking van ons Universum of Universa. Hoe ontstaat materie en waar blijft de energie na botsing van deeltjes? Wetenschappers vermoeden namelijk dat ze bewijs kunnen vinden voor andere dimensies naast onze aardse realiteit (3D) zoals wij die ervaren.

Tijd, ruimte, materie en energie vormen tezamen de bouwstenen van onze realiteit. Het één is niet los te zien van het ander. In ons bewustzijn ervaren we ze mogelijk als losse aspecten maar in feite bepaalt de combinatie van deze elementen hoe wij iets ervaren. Door bewust gebruik te maken van taalkundige constructies kunnen wij werken met deze elementen. Hierdoor ontstaan er bewustzijnsverschuivingen in realiteit binnen onszelf.

Het Universum als intelligent kwantumveld

Max Planck was winnaar van de Nobel prijs en kwam tot de volgende conclusie vanuit zijn onderzoek naar deeltjes binnen de kwantum mechanica:

Quote van Max Planck (1858-1947)

“All matter originates and exists only by virtue of a force… We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent Mind. This Mind is the matrix of all matter.” 

Kort samengevat concludeerde Max Planck dat we moeten aannemen dat alle materie vanuit een bewust en intelligent veld van energie (krachtveld) is ontstaan en bestaat. Deze intelligentie vormt de basis (matrix) van alle materie.

De relatie met hNLP

Binnen de hNLP noemen wij dit ook wel het Grotere geheel, het kwantumveld, de Kosmos of Universele bewustzijnsveld. Ieder mens, iedere plant, elk dier of iedere steen is onderdeel van dit bewustzijnsveld. Het is er altijd en overal. Er is geen plekje waar dit niet bestaat. Elk atoom en daarmee elke molecuul en lichaamscel in jouw lichaam is verbonden met dit Universele bewustzijnsveld. Door de weg naar binnen te maken (in plaats van naar buiten) kunnen we bewust contact maken met dit bewustzijnsveld. Alle atomen van waaruit wij zijn opgebouwd komen uit dezelfde bron.

 

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com