NLP Technieken en begrippen

Framing

Een frame/kader zetten

Wanneer we communiceren dan doen we dit binnen een kader. Dit kader, ook wel frame genoemd, bepaalt waar we het vooral wel en niet over gaan hebben. Tevens bepaalt het welk gedrag wel/niet acceptabel is. Zo is het niet altijd gepast om zakelijke onderwerpen in een privé omgeving te delen en andersom. Het vooraf stellen van een kader schept duidelijkheid tijdens het communicatieproces. Een trainer of coach zet het frame neer en geeft de grenzen van het frame aan. Vanuit het frame werk je aan rapport, verzamel je informatie, bepaal je de doelstelling en doe je interventies.

Vragen om tot een frame te komen

 • Wat is het kader of onderwerp?
 • Wat is de gewenste uitkomst / doel situatie?
 • Waar hebben we het over?
 • Wat zijn de mogelijkheden?
 • Welke grenzen zijn er?

Reframing en Preframing

Kaderen kun je opsplitsen in voor- en achteraf kaderen:

 • Reframing: achteraf een betekenis geven aan een verschijnsel.
 • Preframing: vooraf een betekenis geven aan een verschijnsel.

Onze interne communicatie gaat vooraf aan onze externe communicatie. Onze interne representatie bestaat uit beelden, gelui­den, gevoelens, reuk en smaak. Deze weergaven zijn tot stand gekomen door onze filters (weglaten, vervormen en generalise­ren) vanuit de zintuiglijke waarneming. Zonder een frame gaat ons brein zelfstandig op zoek naar een frame en geeft betekenis aan dat wat we via onze interne representatie ervaren. Beide vormen van framing hebben effect op onze interne representatie.

Reframing

Reframing geeft een andere betekenis aan een verschijnsel; als mensen een reframe aannemen, dan vormen ze een andere interne representatie en hebben daarmee een andere interne communica­tie. Dat leidt uiteindelijk tot een andere externe communica­tie die gebaseerd is op de reframe (herkaderen wordt apart behandeld binnen de Practitioner).

Bijvoorbeeld: “Tjee wat veel stof, dat ga ik nooit leren”.
Herkader: “Als je elke dag een paar bladzijden leest heb je het zo geleerd”.

Preframing

Preframing heeft dezelfde structuur als reframing, het ver­schil bestaat uit het tijdstip waarop de betekenis van het verschijnsel wordt gegeven. Reframing doen we wanneer we een belemmerende overtuiging horen, de reframe zorgt voor een bekrachtigende overtuiging.

Een preframe zorgt aan het begin van een activiteit (training, consult, seminar, beoordeling of verkoopgesprek, enz.) voor het richten van de aandacht. Het zet iemand alvast in een bepaalde stemming voordat je echt begint met de inhoud. Zo laten we mensen gelo­ven dat veranderen mogelijk is, en geven we mensen toegang tot hulpbronnen.

Met preframing zorgen we voor een interne repre­sentatie die functioneel en gewenst is binnen een bepaalde context. Het heeft daarmee invloed op de staat van zijn van cliënt, groep of klant. Goed preframen scheelt veel werk achteraf. Het vermindert weerstand en extra reframen achteraf om zaken te verduidelijken of recht te zetten.

Voorbeelden van Preframes

 • Wat zie jij er goed uit. Je straalt helemaal.
 • Fijn dat je er bent. Ik heb een paar hele leuke kansen voor je. Ik hoop dat je er voor openstaat om ze aan te horen?
 • Ik weet dat jouw lichaam het vermogen heeft hier snel van te herstellen.
 • Nu voel je je mogelijk wat onzeker, ik ben benieuwd hoe je het vindt wanneer je na enkele sessies dat niet meer ervaart.
 • Je bent onbewust al heel competent als coach, het bewuste deel van jou weet dat alleen nog niet.
 • Welkom bij deze bijeenkomst. We hebben een geweldig programma dat je nog lang zult herinneren na deze dag.
 • Wat zie je er ontspannen uit,  je bent al een stuk rustiger sinds je de vorige keer hier wegging.
 • Je zult zien dat dit nog makkelijker gaat dan de vorige keer.

Bij pre- en reframen geldt: de meest flexibele beheerst het systeem.

Preframing binnen zakelijke omgevingen

Wanneer je weet dat bepaalde zaken tot vragen of weerstand kunnen leiden kun je pro-actief preframing inzetten. In eerste instantie match je op de gemoedstoestand van de ander waardoor de ander onbewust denkt dat jij hem/haar snapt. Direct daarna zet je het kader waarbinnen je aan de slag wilt gaan. Zo kun je tegenargumenten op voorhand tackelen. Hieronder enkele voorbeelden hoe je Preframing heel bewust in zakelijke omgevingen kunt inzetten.

Tijdens beoordelingsgesprekken (als manager)

“Het is altijd weer een beetje spannend om zo’n formeel gesprek te houden. Ik zou vandaag graag stil willen staan bij hoe ik je verder kan helpen te groeien en te ontwikkelen. Dit ga ik doen door dat te benoemen waar ik voor jou kansen zie om nog verder te verbeteren in je ontwikkeling en carrière. Het is een ‘formeel’ moment van feedbackgeven, en niet veel meer dan dat”.

Spanning opbouwen en nieuwsgierig maken (collega’s/klanten)

“Hallo allemaal…. (voorzichtig lachen)….. (verbinding maken, oog contact, rapport)….. (nog even wachten.)…. Ja knikken …. (nog even wachten, voel het juiste moment)…. “Ik zie en hoor jullie denken, wat lacht hij nou… ? Tja… als jullie toch zouden weten wat ik je nu ga vertellen…. Dan kan het niet anders dan dat jullie daar ook heel blij van worden…. (nog even wachten). Met blijheid en trots… in iedere cel en iedere vezel van mijn lijf… kan ik jullie verklappen… dat ons gelukt is om………  ”

Preframing als instrument (stappen)

Hieronder de stappen die je kunt doorlopen om een goede preframe neer te zetten.

 1. Benoem een context waarin je een preframing gaat doen.
  Op welk(e) persoon / personen ga je de preframe richten?
 2. Welke stemming (hulpbron) is nodig of gewenst?
  Benoem de stemming of hulpbron die wenselijk is om het  doel te bereiken.
 3. Welke zintuiglijke waarneming ondersteunt de verbale pre­frame?
  Welke beelden, geluiden en gevoelens helpen de persoon om de juiste interne representatie te vormen?
 4. Vuur de preframe af, zorg voor een congruente fysiologie.
 5. Kalibreer de reactie van de ander en stel eventueel de preframe bij totdat het gewenste resultaat er is. Bijstellen is iets anders dan een compromis zoeken of  concessies doen.
 6. Preframe de Future pace: stem het gewenste gedrag bij de ander af op de toekomst;
  “Nu je weet dat je ontspannen bent, hoe ga je dit in de toekomst vasthouden?”In de future pace zit een bewuste mind read opgesloten in de verbale weergave. Dit werkt door in het onderbewuste.