NLP Technieken en begrippen

Van ik naar wij

De wereld van deze tijd is een wereld die gevormd is door mensen. En het is in veel opzichten geen mooie wereld! Als we kijken naar hoe mensen met elkaar omgaan, hoe we met de natuur omgaan, dan willen we het graag anders. We weten geen oplossing. Maar wat we wel weten en waar we in geloven, is dat wanneer de mens zichzelf ontwikkelt, er ook een ontwikkeling van bewustzijn plaatsvindt. Wanneer ons bewustzijn hoger wordt, zullen we meer kunnen overzien, zoals je vanaf een hoge toren meer kunt overzien. En dat hebben we nodig voor een betere wereld.

Invidualisme

De opkomst van de individualiteit heeft ons als mens enorm verrijkt. Daarmee kwam ieder mens met al zijn potentie in het leven te staan. Ieder van ons. En niet, zoals zoveel eeuwen daarvoor, alleen een handjevol machthebbers die bepaalden hoe de rest zich had te gedragen. Velen van ons zijn nog opgegroeid met ‘hoe het hoort’. Daar willen we vanaf, en terecht. Die ontwikkeling is hier in Nederland al vergevorderd. We kunnen inmiddels duidelijk ‘ik’ zeggen en vanuit onszelf handelen. Onze individualiteit, ons geloof en vertrouwen in onszelf is in deze tijd heel belangrijk.

Maar het is een vergissing te denken dat je alles alleen moet kunnen, of dat je alles alleen moet doen. Door die vergissing eisen we iets van onszelf wat niet mogelijk is. Daardoor raken we in de stress, en we vinden dat we daar ook weer alleen uit moeten komen. Zo wordt het van kwaad tot erger. Uiteindelijk gaat onze aandacht alleen nog maar uit naar ons eigen individuele functioneren en vergeten we dat we onderdeel zijn van de mensen en wereld om ons heen, en dat ieder van ons een rol in de gemeenschap en samenleving vervult. Stress, fysieke en psychische klachten worden in onze maatschappij nog steeds vaak individueel aangepakt, in plaats van in samenhang met de mensen om ons heen, in ons gezin, op ons werk, enzovoort. We doen vaak alsof we eilandjes zijn, maar we staan allemaal in wisselwerking met elkaar.

Terug naar wij

Hoe kunnen we hierin een nieuwe stap maken? Om te beginnen kunnen we oefenen om onze individualiteit en authenticiteit op een positieve manier te versterken en naar buiten te brengen. Onszelf neerzetten, onszelf laten zien en horen. We doen ervaringen op die ons weer geloof geven in onszelf, dat geloof zetten we om in acties, en die acties versterken weer ons geloof in onszelf en in eigen kunnen.

Ik wil ‘t, ik kan ‘t, ik doe ‘t.

Daarnaast oefenen we om onze eigen ik in verbinding te brengen met andere ‘ikken’. We leren vanuit onze authenticiteit in contact te komen met de authenticiteit van de ander. Dan hebben we samen méér dan twee aparte ‘ikken’. Zo bouwen we aan beter begrip, meer samenwerking, een wij-bewustzijn, en een betere wereld. Die ontwikkeling heeft natuurlijk een goede bodem nodig. Daarom besteden we veel aandacht aan een goede fysieke conditie, een goede balans in denken en voelen. Jezelf meer en meer ontdekken in wie jij werkelijk bent, waar je voor staat en wat voor jou belangrijk is. Zodat jouw rol en bijdrage aan het geheel ook helder kunnen worden.

Je leeft je leven wel zelf, maar niet alleen. Het kán niet meer alleen. Voor een vervullend leven is het belangrijk om in actie te komen, maar het is minstens zo belangrijk om een supportgroep te hebben. Aan je supportgroep vertel je wat je wilt, wat je doet. Zodat je daar gaat staan voor wat voor jou belangrijk is, en anderen inspireert om te gaan staan voor wat voor hen belangrijk is.