NLP Technieken en begrippen

Chunking

Wat is chunken?

Chucken is een techniek om van abstractie niveau te veranderen in taal tijdens het communicatieproces. Het gaat om het organiseren en reorganiseren van concepten. Een concept onderverdelen in deelconcepten noemen we downchunking. Een concept vertegenwoordigt een betekenisdragende eenheid in denken. Categorieën zijn ordeningen van concepten. De meeste webwinkels maken hier dankbaar gebruik van (o.a. Coolblue / Marktplaats). Zonder categorieën zou het een rommeltje worden.

  • Upchuncken: het bewegen naar een abstracter niveau.
  • Downchuncken: het bewegen naar een concreter niveau.
  • Lateral chuncken: het bewegen op hetzelfde niveau.

Upchunken

Upchunken is zoeken naar een “match”. Een upchunk van ‘kast’ is ‘meubel’ en van ‘auto’ is het ‘transportmiddel’. Upchuncken gebruik je wanneer mensen verzanden in details of onvoldoende de grote lijn zien. Ook inzetbaar om patronen te gaan herkennen. Enkele upchunck vragen:

  • Waar is dat een onderdeel van?
  • Wat is de intentie daarachter?

Downchunken

Bij downchunken noem je voorbeelden. Als voorbeelden voor ‘fruit’ gelden; ‘appel’ , ‘peer’ en ‘banaan’. Dit zijn allemaal verschillende downchunks. Downchunken is een vorm van “mismatching”. Downchunken is zeer handig als mensen in algemeenheden praten en onvoldoende concreet zijn.

Enkele downchunk vragen:

  • Kun je het specificeren? Wat bedoel je exact?
  • Heb je voorbeelden?

Lateraal chunken

Lateraal chunken is op hetzelfde niveau veranderen. Wat zijn andere voorbeelden van X. Lateraal chunken doe je door eerst een niveau omhoog te gaan en daarna een ander voorbeeld daarvan te zoeken. Bijvoorbeeld: ‘schroeven’; upchunk: ‘onderdelen’, laterale downchunk: ‘pluggen’. Schroeven en pluggen zijn daarmee lateraal.