NLP Technieken en begrippen

Up time trance

Up time trance

Een “up time trance” is een bewustzijnstoestand waarbij we volledig geassocieerd in het hier en nu zijn. De “up time trance”-coach is met zijn hele aandacht naar buiten gericht. De “fair witness”-positie en de perifere waarneming houden coaches in de up time trance. Er zijn meerdere definities van trance. Een “hier en nu” trance is het op één lijn (alignment) brengen van je gevoel, innerlijke processen en je extern gedrag (waarneming en actie). Dat houdt tevens congruentie in; je bent bewust en onbewust volledig met je aandacht bij datgene waar je bent en waar je mee bezig bent.

Binnen NLP wordt gesproken over:

  • Up time: volledig geassocieerd zijn in het hier en nu
  • Down time: met je aandacht elders zijn dan bij datgene:
    • waar je bent.
    • waar je mee bezig bent.

Een coach is geassocieerd in het hier en nu (up time), bewust van zichzelf en met zijn aandacht gericht op de ander (sorting by other en/of sorting by soul).

Een coach verliest het rapport met zijn publiek wanneer hij “down-time” gaat, dus de aandacht op andere zaken richt dan het hier en nu, of “sorting by self” gaat, de aandacht op zichzelf richt.

Door te werken in een up time trance situatie leer je te vertrouwen op je onderbewuste, aangezien je bewuste volledig congruent daarop is afgestemd! Je interne dialoog pleegt geen sabotage op je onderbewuste.

Een manier om de trance toestand ook bij je publiek te realiseren is het toepassen van een zogenaamde KAVAK: een wijze van stem- en taalgebruik waarbij je optimaal rapport maakt met de verschillende representatiesystemen van mensen. Tevens houd je mensen in het hier en nu.