NLP Technieken en begrippen

Timeline

Wat is Time line therapie?

Time Line-therapie is een uitstekende vorm van "Brief Therapy" aangezien het snelle en effectieve middelen biedt om een reeks van gebeurtenissen te veranderen, die leiden tot een zekere staat van ongewenst gedrag of innerlijke staat. Negatieve emoties en beperkende beslissingen worden geëlimineerd (uitgeschakeld), waardoor de cliënt achterblijft met positieve emoties en bekrachtigende beslissingen.

De stappen 

  1. Het ontdekken van de Time Line
  2. Ontdekking van de eerste gebeurtenis (root cause / oeroorzaak)
  3. Het loslaten van een negatieve emotie (bijvoorbeeld boosheid, verdriet, schaamte, angst, schuldgevoel enz.)
  4. Het verwijderen van een beperkende beslissing/overtuiging
  5. Het veranderen van de richting/locatie van de Time Line
  6. Het creëren van je toekomst.

Overzicht van Timeline technieken

1.       Verkrijg een gedetailleerde persoonlijke levensbeschrijving. In een 5 uur-durend coachschema kan 2½ tot 3 uur besteed worden aan een gedetailleerde persoonlijke geschiedenis. Hoe meer je over de cliënt weet, hoe dieper je interventie kan zijn.

2.     Set-up van de interventie: schakel de voornaamste “Prime Directives” (richtlijnen) in. Wat is de bedoeling van de negatieve emotie en al het andere waarvan je denkt dat het noodzakelijk is om het Time Line proces op te zetten.

3.     Ontdek hoe je cliënt tijd organiseert: ontdek de richting van de Time Line van de cliënt. Onthoud dat ‘hoe’ de cliënt zijn of haar tijd ook organiseert, het is voor hem of haar “perfect”.

4.     Laat de cliënt boven de Time Line zweven: maak een “testrit” van de Time Line-therapie. In het verleden, dan in de toekomst en dan “heel hoog” is het beste om mee te beginnen. De cliënt hoeft in niets anders te investeren, alleen te “zweven”.

5.     (Facultatief) Let op de submodaliteiten van de Time Line: dit is een tamelijk goed diagnostisch gereedschap. Duistere of ontbrekende gebieden wijzen meestal op een (soort)trauma. Indien er duistere plekken of ontbrekende gebieden zijn is het mogelijk de submodaliteiten van de Time Line te veranderen zodat helderheid en een benaderende kleur dichterbij zijn.

6.     Vóór het zweven boven de Time Line: breng de oeroorzaak naar boven. Vind de eerste gebeurtenis van elke emotie en beperkende beslissing voordat je op de Time Line gaat.

7.      Het loslaten van de negatieve emotie of beperkende beslissing: nadat de eerste gebeurtenis gevonden is, wordt de emotie of beslissing losgelaten door in het verleden te gaan vóór de eerste gebeurtenis.

8.     Bewaar (onthoud) bij het loslaten altijd het geleerde van een negatieve emotie of beperkende beslissing: “Je hebt veel dingen van deze ervaring geleerd en ik wil dat je deze positieve lessen bewaart op die speciale plek die je voor al deze lessen reserveert.”

9.     Maak de emoties vrij of elimineer de beperkende beslissingen - maak de benodigde veranderingen in het geheugen: in het algemeen maken we bij deze stap de emoties vrij of verwijderen we de beperkende beslissing. Op dit moment is het ook mogelijk een herinnering te verwijderen. (Gebruik het Fobie-model om een herinnering te verwijderen en vraag de cliënt het patroon te doorlopen totdat de herinnering vernietigd is. Zeg: “Ik wil dat je het model doorloopt totdat je de herinnering niet meer terugkrijgt.”)

10.  (Als de herinnering verwijderd is). Vervang de verwijderde herinnering door een neutrale of positieve herinnering. Vergeet niet om het “gat” veroorzaakt door de verwijderde herinnering, op te vullen. Vervolg met de stappen 4 - 7, gebruik de eerste herinnering(en) die in je opkomen, totdat de ongewenste staat of het ongewenste gedrag niet meer toegankelijk is.

11.    Herhaal het proces totdat de cliënt terug is in het ‘NU’. Ongeacht wat het proces dan ook is, de cliënt wordt gevraagd het te herhalen met alle herinneringen die overeenkomsten hebben. “De hele weg terug tot het NU”, zodat de hele keten van herinneringen erbij betrokken is.

12.   Laat de cliënt tot het ‘NU’ terugkeren. “Kom de gehele weg terug naar het NU,  zweef rustig terug tot in deze ruimte en wees er zeker van dat je Time Line georganiseerd is op de meest comfortabele manier.”

13.   Test: “We hebben vandaag veel nieuwe gedragspatronen gecreëerd en ik wil dat je er zeker van bent dat het nieuwe gedrag acceptabel is voor al je innerlijke delen.”

14.   Future Pace: “Ik wil dat je de toekomst in gaat naar een niet gespecificeerde tijd in de toekomst die het meest passend zou zijn. En dat jij je een tijd voorstelt waarin hetzelfde weer zou kunnen gebeuren en dus ook de manier waarop jij reageert”. “OK?”

Laat de cliënt terugkeren naar het ‘NU’: de cliënt moet altijd in het ‘NU’ blijven en er zeker van zijn dat de Time Line georganiseerd is op de manier die voor hem het meest comfortabel is. “OK, goed dan, kom terug naar het ‘NU’ en zweef zodanig terug naar het ‘NU’ totdat je er zeker van bent dat je Time Line op de meest comfortabele manier voor jou georganiseerd is.”

Lees meer hoe jij de Timeline NLP techniek toepast!
Lees meer hoe jij de Timeline hNLP techniek toepast!