NLP Technieken en begrippen

Anker keten

Chaining Anker

Een serie ankers die in een vaststaande volgorde worden geactiveerd, zodat in een aantal stappen van een huidige ervaring (stemming) naar een gewenste ervaring (stemming) wordt toegewerkt. Het is een techniek die kan worden gebruikt als de gewenste, vermogende stemming aanzienlijk afwijkt van de huidige stemming.

Er kunnen situaties zijn waarbij een gestapelde resource anker nog steeds onvoldoende is om de ongewenste stemming om te buigen naar een positieve staat van zijn. Met een Chaining anker maken we een ketting van ankerpunten. We gaan in stappen van een onvermogende stemming naar een vermogende stemming. Een chaining anker gebruiken we wanneer de huidige situatie en de gewenste situatie te ver uit elkaar liggen.

We maken gebruiken van 2 tussenstappen:

 1. HS: Huidige situatie
 2. TS1: Tussen situatie 1
 3. TS2: Tussen situatie 2
 4. GS: Gewenste situatie

Een ketting van 4 ankers maakt het mogelijk om van stress naar rust te komen:

 1. HS: Stress en spanning
 2. TS1: Beweging en loslaten
 3. TS2 : Vertragen en loskomen
 4. GS: Rust en ontspanning

Stappen van Chaining ankers

 1. Rapport: zorg eerst voor rapport.
 2. Leg uit wat je gaat doen, wat kan de ander verwachten. Zet het kader.
 3. Identificeer de juiste stemmingen (GS)
 4. Identificeer de negatieve stemming die dient te verdwijnen (HS).
 5. Laat de cliënt bepalen welke tussenliggende stemmingen (TS) van de huidige situatie naar de gewenste situatie leiden. Ontwerp daarmee een chain (ketting). Spanning (HS) - Beweging (TS1) - Vertraging (TS2) - Rust (GS)
 6. Anker de losse punten: anker de stemmingen één voor één: HS - TS1 - TS2 - GS. Test elk anker telkens na een breakstate.
 7. Chain installeren: opnieuw de ankers afvuren van HS naar GS met een geleidelijke overgang. Vuur HS af en op het hoogtepunt, TS1 eveneens afvuren en daarna HS loslaten. Op het hoogtepunt van TS1 nu TS2 afvuren en TS1 loslaten. Tenslotte op het hoogtepunt van TS2 nu GS afvuren en dan TS2 loslaten, tenslotte GS 5 seconden alleen vasthouden.
 8. Breakstate.
 9. Test: Breng de cliënt weer in de oorspronkelijke onvermogende stemming en vraag: "Hoe is het nu?" Kalibreer & Future pace.

Optioneel:

 • Chain versnellen: versnel de ketting zodat er één vloeiende beweging ontstaat.
 • Scrambling: wissel willekeurig van volgorde, bijvoorbeeld: TS1 - HS - TS2 - GS.

Ontwerpcriteria:

 • Laat de cliënt de stappen bepalen.
 • Ontwerp ketens met 2 en max 3 tussenliggende stemmingen.
 • De cliënt dient gemakkelijk over te stappen van de ene naar de andere stemming.
 • De tussenstemmingen en gewenste stemming dienen gebaseerd te zijn op bereiken (niet op vermijden).

Ander voorbeeld van een anker keten of submodaliteiten keten

 • 1e Anker roept een negatieve ervaring op.
 • 2e Anker verandert de submodaliteiten van deze ervaring zodat de ervaring zwakker wordt.
 • 3e Anker roept een hulpbron-ervaring op.
 • 4e Anker verandert de submodaliteiten daarvan zodat de ervaring sterker wordt.