NLP Technieken en begrippen

Subjectieve ervaringen

Subjectieve ervaring

Ieder ervaart de wereld om zich heen op zijn of haar eigen unieke manier. Onze zintuigen vertalen prikkels en energie naar beelden, geluiden, smaak, reuk en gevoel. Binnen dat proces wordt informatie weggelaten, vervormd en gegeneraliseerd. Je zou kunnen zeggen dat er geen absolute realiteit bestaat buiten jou. Immers, alles wat je ervaart is subjectief.

De ervaring van een situatie of gebeurtenis bevindt zich alleen in jou en is daarmee vanuit je eigen bril gekleurd. Binnen de NLP wordt dit het Eigen Model van de Wereld genoemd. NLP geeft je tools en inzichten om dit verder te onderzoeken. Het bestudeert de manier waarop ieder individu hiermee omgaat. Door aandacht te besteden aan deze unieke manier kom je erachter hoe mensen bepaalde gebeurtenissen ervaren en hoe ze hier mee omgaan. Door dit te onderzoeken leer je ieder individu beter te begrijpen, vergroot het begrip en respect, en versterkt het je communicatie. Dit betekent niet dat je het met de ander eens moet zijn. Flexibel en neutraal leren luisteren is de basis voor succesvol communiceren. NLP helpt in de ontwikkeling naar excellentie op de volgende niveaus:

  • Effectiviteit: mijn werk heeft het gewenste effect.
  • Efficiëntie: mijn werk doe ik met hetzelfde effect in een kortere tijd.
  • Flexibiliteit: ik beschik over maximale flexibiliteit om resultaat te bereiken.
  • Creativiteit: ik creëer mijn eigen middelen of nieuwe wegen wanneer oude of reeds bestaande oplossingen niet toereikend zijn.