NLP Technieken en begrippen

Strategie

Wat is een Strategie binnen NLP?

Een opeenvolging van stappen die tot een bepaald resultaat leidt. Strategie is iedere interne en externe set van ervaringen die constant een specifieke uitkomst oplevert. Een strategie bestaat uit een opeenvolging van representaties die leiden tot een specifiek resultaat In NLP is het belangrijkste aspect van een strategie de representaties die worden gebruikt om de strategie tot stand te brengen.

Voorbeeld van een koopstrategie: V --> K --> Ad
(V=visueel/zien, K=kinestetisch/voelen, Ad=auditief digitaal/interne dialoog).
Met andere woorden: Ik zie iets, krijg daarbij een bepaald gevoel en ik beslis tot kopen (na intern overleg).

Een strategie geeft inzicht in gedrag

Een strategie is vergelijkbaar met de combinatie van een kluis. Wanneer je de code gekraakt hebt krijg je toegang tot het geheim dat de basis vormt van excellentie. Strategieën geven je inzicht in de psychologie achter je gewoontes en gedragingen. Het is iets wat je doet in je hersenen, in je denken en in je zenuwstelsel, wat leidt tot een bepaald gedrag en resultaat. Een strategie is de structuur achter 'hoe' je de dingen doet die je doet. Het geeft je letterlijk de sleutel bij het behalen van doelen. Een aantal hoofdcategorieën van strategieën zijn: beslissen, leren, motiveren, overtuigen en realiteit.

Hoe ontwikkelen we een strategie?

We ontwikkelen strategieën van jongs af aan. Op jonge leeftijd voeg je al diverse interne en externe ervaringen samen en neem je bepaalde beslissingen. Later in je leven, wanneer je merkt dat het werkt, generaliseer je het proces dat je eerder had aangewend voor het maken van deze beslissingen. Je zegt dan (meestal onbewust) tegen jezelf: "Dit is een goede manier om deze beslissing te kunnen nemen", waarna je dit proces (onbewust) blijft gebruiken.

Soorten strategieën

Strategieën hanteer je bij al je gedragingen. Al onze dagelijkse activiteiten worden gegenereerd en onderhouden door strategieën. Iedereen heeft dus strategieën, maar slechts weinig mensen zijn zich ervan bewust dat ze zoveel dingen op de automatische piloot doen.

We hebben strategieën voor o.a.

 • liefde
 • leren
 • sport
 • vergeten
 • communicatie
 • seks
 • ontwikkelen
 • eten
 • enz.

Wat is het nut van strategieën achterhalen?

Als je je bestaande strategieën ontdekt, kun je ze veranderen als ze niet functioneel of niet effectief zijn. Ook kun je nieuwe vaardigheden aanleren. Kennis van strategieën zorgt ervoor dat je aan de kant van de oorzaak gaat staan. Het kan veel ergernis op je weg voorkomen. Zodra je beseft dat je een onsuccesvolle strategie hanteert, kun je deze veranderen met behulp van deze kennis. Bovendien ga je succesvolle strategieën van anderen herkennen en krijg je de mogelijkheid om deze te modelleren.

De belangrijkste stappen:

 1. Ontdekken: de eerste stap is om iemand zijn strategie te ontdekken door middel van het opvragen van informatie.
 2. Bruikbaar maken. De volgende stap is om de strategie bruikbaar te maken door de informatie terug te geven aan de persoon in de manier en volgorde zoals het was ontdekt.
 3. Veranderen. De volgende stap is om dan in staat te zijn de strategie te veranderen. Om er veranderingen in aan te brengen zodat deze het gewenste resultaat produceert.
 4. Installeren. We kunnen vervolgens een nieuwe strategie installeren als dat nodig is.

Notatie van strategieën

Wanneer we werken met strategieën hanteren we bepaalde afspraken over de notatie van zo'n strategie. Dit doen we aan de hand van afkortingen van de representatie systemen.

V = Visueel (beelden), A = Auditief (geluiden), K = Kinesthetisch (gevoelens), O = Olfactoir (geuren), G = Gustatoir (smaken)

Gevolgd door: i = intern, e = extern, h = herinnering, c = constructie, t = tonaal, d = digitaal

Zodat je als volgt kan noteren:

 • Ve=Visueel extern
 • Vi=Visueel intern
 • Vih=Visueel intern herinnering
 • Vic=Visueel intern constructie
 • Ate=Auditief tonaal extern
 • Ati=Auditief tonaal intern
 • Atih= Auditief tonaal intern herinnering
 • Atic=Auditief tonaal intern constructie
 • Ade=Auditief digitaal extern (praten)
 • Adi=Auditief digitaal intern (interne dialoog)
 • Ke=Kinesthetisch extern
 • Ki=Kinesthetisch intern
 • Kih=Kinesthetisch intern herinnering
 • Kic=Kinesthetisch intern constructie

Voorbeeld: strategie namen onthouden

Een techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van de visuele, auditieve en kinesthetische waarneming. Een integratie van herinnering en constructie leidt tot het gemakkelijk onthouden en reproduceren van namen van mensen.

Waarnemen:

 • Vi (beeld): Kijk naar de persoon die zijn of haar naam zegt.
 • Au (stem/geluid): Hoor de uitgesproken naam van die persoon.

Herinneren / construeren:

 • Vi (herinnering): Neem het gezicht van de persoon goed in je op.
 • Vi (constructie): Zet in gedachten de voornaam van die persoon in letters op zijn/haar voorhoofd of onder het gezicht.
 • Au (herinnering): Hoor die persoon nog enkele malen zijn of haar naam uitspreken.
 • Ad (innerlijke stem): Repeteer de naam zelf enkele malen.
 • Ki (voel): Schrijf de naam met je vingers enkele malen op je andere hand, arm of been.

Zie die persoon, tegelijkertijd hoor, en repeteer je de naam, zet je in gedachten de letters erbij en schrijf je de naam met je vingers. De eerstvolgende keer wanneer je deze persoon waarneemt, zie en hoor je de naam er meteen bij!