NLP Technieken en begrippen

Sorteerstijlen

Sorting by self en sorting by other

Tijdens communicatie met de ander kunnen we de aandacht meer bij onszelf leggen of juist meer bij de ander. We noemen dit “sorting by self” of “sorting by other”. Sorting by self betekent dat we verbonden zijn met onszelf, betrokken bij en gericht op onze eigen beleving en behoeften. Sorting by other betekent dat we verbonden zijn met de andere persoon, betrokken bij en gericht op de beleving van de ander. Beiden zijn enorm bruikbaar om te hanteren.
  • Sorting by other: We ordenen (sorteren) de wereld vanuit de waarneming en beleving van de ander. Onze focus, het centrum van de aandacht ligt bij de ander.
  • Sorting by self: We ordenen (sorteren) de wereld vanuit de waarneming en beleving van onszelf. Onze focus, het centrum van onze aandacht ligt bij onszelf.

Sorting by soul

Bij deze variant op sorteerstijlen ontstaat er vanuit verbondenheid op zielsniveau onvoorwaardelijke liefde en eenheid. Vanuit het diepe besef dat de mens een geestelijk wezen is met een ziel, ligt de nadruk meer op ‘zijn’ dan op ‘hebben’. Het materiële en het spirituele zijn met elkaar in harmonie. Dit ‘zijn’, dat veel overeenkomsten vertoont met de kerntoestand bij de kerntransformatie, beïnvloedt zowel Sorting by self als Sorting by other. Je hoeft geen moeite te doen om Sorting by other te zijn en niet oplettend voor Sorting by self. Er is per definitie gelijkwaardigheid. Het is het vermogen om in de ander te ontdekken waarin je hetzelfde bent. Het is de basis van echt rapport.