NLP Technieken en begrippen

Slachtoffer Alter Ego (SAE)

Mensen hebben de neiging de oorzaak voor alles wat er vooral verkeerd gaat buiten zich te plaatsen. De buitenwereld, of het nu mensen zijn of omstandigheden, maakt dat ik me voel zoals ik me voel. Met andere woorden: het is de schuld van de buitenwereld. Je maakt jezelf dus slachtoffer. Er kan alleen maar een slachtoffer zijn, als er ook een dader is. Die dader wordt buiten je gezien. Door onszelf als slachtoffer op te stellen hebben we een aantal voordelen. We kunnen het als excuus gebruiken om niet te hoeven veranderen. Ik ben zo geworden en dat kan niet meer veranderen. Dat is het slachtoffer alter ego (SAE).

Omdat we een ander of iets anders als dader van ons slachtoffer-zijn aanwijzen, kunnen we die manipuleren, waardoor we macht krijgen over die ander. Bovendien rechtvaardigt het onze gevoelens van onmacht, angst, boosheid, frustratie en dergelijke. We leggen ons KAE en anderen het zwijgen op als we roepen: "Als ....niet gebeurt was, dan..... was het anders gelopen, en dan hoef ik mij niet zo te voelen." Soort zoekt soort. Dat geldt ook voor slachtoffers. Daardoor wordt het slachtoffer-zijn bevestigd, en zal men daar ook nooit uitkomen.

Het kritisch alter ego (KAE) is de kritische oudervervanger en het SAE is de onschuldige, hulpeloze kindvervanger. In principe hebben we recht op een perfecte jeugd, perfecte ouders, perfecte opvoeding en zo meer. Als daarin tekort wordt geschoten, puur omdat het leven niet perfect is, kunnen we in onze slachtofferrol vervallen en daardoor ontsnappen aan onze verantwoordelijkheden en anderen manipuleren. Zolang wij in deze rol blijven, ligt het nooit aan ons, wij zijn immers onschuldig en konden er niets aan doen. Deze rol geven we niet gemakkelijk op omdat het enorm veel voordelen biedt en we onze KAE niet hoeven te confronteren.

Schrijf hier de situaties op waarin je voelt dat je een slachtoffer bent of bent geweest en wanneer je gemeend hebt dat jou onrecht is aangedaan en hoe het jou geraakt heeft.

Op deze pagina leer je omgaan met Slachtoffer Alter Ego.