NLP Technieken en begrippen

Herkaderen

Herkaderen

Een NLP proces waarbij de betekenis van een verschijnsel verandert door het in een ander kader te plaatsen. Als het problematische gedrag is gescheiden van de positieve intentie van het gedeelte dat verantwoordelijk is voor dat gedrag, kan met behulp van herkaderen het gedeelte nieuw gedrag worden aangeboden dat dezelfde hoogste intentie bevredigt zonder deproblematische bijproducten (zonder problematisch gedrag).

Belemmerende overtuigingen doorbreken met herkaderen

Herkaderen kennen we als het geven van een andere betekenis aan een verschijnsel. We kunnen herkadertechnieken inzetten wanneer we belemmerende overtuigingen tegenkomen die we graag willen doorbreken. Aangezien elke betekenis context afhankelijk is kunnen we spelen met de context. Dus spelen met het kader. We zullen merken dat inhoud en betekenis zal meeveranderen. De basis van herkaderen is: het scheiden van intentie en gedrag. Door iets te herkaderen gaan we er anders naar kijken. Zo'n typisch veelgebruikte herkadering in het bedrijfsleven is: "er zijn geen problemen, alleen maar uitdagingen".  Voel maar eens bij jezelf: het nadenken over problemen geeft een andere energie dan het nadenken over een uitdaging om jezelf te overtreffen.

Met herkaderen zijn we in staat nieuwe overtuigingen aan te nemen en ook nieuwe inzichten te ontvangen en nieuwe kansen te zien. Veelal onbewust werken onze filters door in ons taalgebruik. Zonder dat we het door hebben laten we zaken weg, generaliseren of vervormen we zelfs. Een herkadering helpt bewust te maken van de betekenis die aan een situatie is gegeven.

De basis van herkaderen ligt opgesloten in de volgende NLP-vooronderstellingen:

 • Woorden hebben geen absolute betekenis, de betekenis is afhankelijk van de context.
 • De betekenis die wij aan woorden geven, is de betekenis die WIJ er aan geven.
 • Elk gedrag heeft een positieve intentie (accepteer de persoon en verander het gedrag).

Taal bestaat (in zijn volledigheid) uit de volgende elementen:

 • Inhoud: wat er gaande is
 • Context: waar, wanneer, met wie
 • Betekenis: hoe die inhoud in die context beleefd wordt

Door herkaderen komt de inhoud, context of betekenis in een ander kader te staan.

Voorbeelden om een herkadering in te luiden:

 • Ik kan me heel goed voorstellen dat je het zo ziet... wat zou het betekenen als....
 • Heb je er wel eens over nagedacht dat er mensen zijn die dit.......
 • Hoe zou het voor je zijn als ik je vertel dat ik het totaal anders ervaar.....
 • En als ik nu eens zeg dat ........(wat zeg jij dan.....)
 • Zou het ook kunnen zijn dat ......
 • Wat nu als dat niet waar blijkt te zijn.......
 • Heb je wel eens meegemaakt dat...........

3 soorten herkaderingen

1. Inhoud herkadering

Onze interne representatie van ervaringen bestaat uit submodaliteiten. Wanneer we één van die submodaliteiten veranderen zijn we bezig met een inhoud herkadering. Wanneer je bang bent voor spinnen kun je deze denkbeeldig heel groot of heel klein maken. Wellicht heeft het denkbeeldig kleiner maken een positiever effect op je angst voor spinnen. Wanneer deze denkbeeldig ook nog eens gymschoenen aan laat doen en een leuke outfit geeft wordt het hele plaatje al een stuk minder spannend.

ACTIE: Door de feitelijke ervaring te veranderen met submodaliteiten voer je een inhoud herkadering uit.

2. Context herkadering

Bij een context herkadering veranderen we niets aan de inhoud, maar wordt de context gewijzigd. Contextwijzigingen kunnen bestaan uit het veranderen van bijvoorbeeld:

 • Tijd (verleden of toekomst)
 • Plaats/ruimte
 • Omstandigheden

Een hulp bij context herkadering is het woordje "te". Wanneer het woordje "te", zoals te veel, te weinig enz. genoemd wordt, dan is een context herkadering van toepassing. Zo'n uitspraak van mensen is in feite een generalisatie (ik ben veel te afwachtend). Als antwoord zoek je dan naar een context waar afwachtend juist positief is. Vergelijkbare woorden als "te" zijn: erg, veel, vaak, enorm (het zijn aanduidingen van hoeveelheid).

Voorbeeld 1: "Ik ben veel te slordig met afspraken, ik kom vaak te laat".

Herkadering 1: Vroeger spraken de indianen af onder de grote eik bij volle maan.Het kwam niet op een dag aan (tijd).

In feite beschrijf je bij een context herkadering een situatie waarin bijvoorbeeld het gegeven (bijvoorbeeld de negatieve eigenschap) juist gewenst is.

ACTIE: Stel je zelf de vraag: "In welke context (situatie) zou dit gedrag (wel) gepast zijn, wel geschikt zijn of een positieve betekenis krijgen?".

Voorbeeld 2: "Ik ben erg lui vandaag".

Herkadering 2: Geniet ervan, morgen moet je weer aan de slag.

Voorbeeld 3: "Ik ben weer eens te snel geweest met kopen"

Herkadering 3: Voor sommige prijspakkers moet je nu eenmaal snel kunnen reageren.

3. Betekenis herkadering

Bij een betekenis herkadering geven we een andere betekenis aan dezelfde inhoud in dezelfde context. Het woordje "dus" geeft aan welke betekenis we aan een ervaring geven. Vergelijkbare woordjes zijn "en daarom", "want", "omdat" en "dat betekent" enz.

 • Voorbeeld: Een student zegt: "Ik ben gezakt, dus ik ben niet goed genoeg".
 • Herkaderingszin: Docent zegt: "voor mij betekent het dat je het nog niet helemaal beheerst en nu kunt laten zien dat je het wel kunt".

ACTIE: Stel jezelf de vraag: wat kan dit gedrag nog meer betekenen? Wat heeft deze persoon niet opgemerkt (in deze context) waardoor er een andere betekenis ontstaat en zijn respons anders zal zijn? Welke positieve intentie zou er achter dit gedrag kunnen zitten?

Bij herkaderen schudden we aan het model van de wereld van de ander. Waar een context herkadering een generalisatie degeneraliseert, verandert een betekenis herkadering een oorzaak-gevolg uitspraak of een complexe equivalentie.