NLP Technieken en begrippen

Piece of Cake

Piece of Cake  (Anker oefening)

Piece of cake is een Amerikaanse uitdrukking voor: het is een makkie. Je gebruikt een stemming en fysiologie van een eerdere ervaring die achteraf erg is meegevallen. Deze gebruik je als een anker.

Specifiek aan deze oefening is het in kaart brengen van de submodaliteiten. Dit doe je van zowel de eerdere positieve ervaring als de onvermogende stemming en situatie.

Stappen Piece of Cake:

  1. Identificeer een vroegere ervaring waarbij je ergens tegenop zag en wat achteraf bleek mee te vallen.
  2. Breng de (belangrijkste) submodaliteiten van deze ervaring in kaart (van het meevallende moment).
  3. Identificeer een toekomstige ervaring waar je tegenop ziet. Breng de submodaliteiten in kaart en verander de afwijkende submodaliteiten (op dezelfde wijze als 2).
  4. Leg een vel papier op de grond met één woord dat de vermogende stemming uit het verleden uitdrukt.
  5. Leg naast dit vel papier een volgend vel met één woord dat de toekomstige situatie (waar je tegenop ziet) uitdrukt.
  6. Ga op het eerste vel papier staan en stap in die situatie (geassocieerd), anker dit. Houd het anker vast en stap van het ene vel over op het andere vel (met het anker). Houd het anker nog 5 seconden vast op het tweede vel.
  7. Test: "Hoe is het nu?".
  8. Future pace.?