NLP Technieken en begrippen

Omgaan met fouten

Fouten maken is menselijk. Dat moet je accepteren, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je leert omgaan met fouten, behoud je je eigenwaarde en kan je snel terugveren. Lees hier hoe je dat doet.

Heel veel wordt bepaald door hoe onze ouders, leraren en andere belangrijke of invloedrijke personen in ons leven met ons omgingen als we iets verkeerd deden. Je Kritisch Alter Ego (KAE) neemt de taak over van deze autoriteitsfiguren. Gevolgen kunnen zijn dat je defensief bent, alle fouten rationaliseert of dat je zo bang bent om fouten te maken dat je de schuld altijd buiten jezelf zoekt of je wordt chronisch depressief van al je fouten.

In extreme gevallen vinden we verlamming (paralyse) van acties, uitstel, afstel, uitvluchten en een beperking van activiteiten en je relaties om toekomstige fouten te vermijden. Eigenwaarde heeft niets te maken met perfectie. Eigenwaarde komt voort uit het onvoorwaardelijk accepteren van jezelf als een waardig mens ongeacht je zwakke eigenschappen of fouten.

Je goed voelen met jezelf is niet iets dat je doet nadat alle fouten gecorrigeerd zijn, maar ondanks je fouten en tekortkomingen. De enige echte ernstige fout is wanneer je het eens bent met je KAE dat fouten het bewijs zijn van je incompetentie en waardeloosheid.

Een mens wordt als geniaal beschouwd als hij voor 80% iets goed doet. Er is dus 20% iets fout. Fouten zijn uitdagingen en leerervaringen. Fouten maken is nodig voor spontaniteit. De angst om fouten te maken doodt je zelfexpressie. Je bent bang om spontaan te zijn en om te zeggen wat je denkt of voelt. Streven naar perfectie leidt tot rigiditeit en maakt bedachtzaam Het is OK om mensen teleur te stellen, om een keer iets te zeggen dat verkeerd valt of. Kortom: fouten maken horen bij het leven.

lets wat gezegd of gedaan is wordt altijd achteraf beoordeeld. Het was goed of het was fout. Op het moment dat je iets gezegd of gedaan hebt, deed je dat uit je meest optimale staat van dat moment. Het oordeel komt altijd pas later.