NLP Technieken en begrippen

Vooronderstellingen

NLP vooronderstellingen

De NLP vooronderstellingen zijn de uitgangspunten, oftewel de aannames, waar het systeem op gebaseerd is. Het gaat er niet om of ze waar zijn, maar wat ze bij jou oproepen als je ze als werkovertuigingen aanneemt.

 1. De kaart is niet het gebied: respecteer het model van de wereld van een ander.
 2. De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt.
 3. Lichaam en geest vormen een cybernetische eenheid: dat wil zeggen dat ze elkaar wederzijds beïnvloeden.
 4. De ervaring of gebeurtenis wordt niet weergegeven door de woorden die we gebruiken. De betekenis die wij aan woorden geven, is de betekenis die WIJ er aan geven.
 5. Woorden hebben geen absolute betekenis; de betekenis is afhankelijk van de context.
 6. De belangrijkste informatie over iemand is het gedrag van die persoon.
 7. Elk (huidige) gedrag is de beste keuze.
 8. Gedrag is veranderbaar en kan worden aangepast.
 9. Ons gedrag is niet hetzelfde als wie we zijn.
 10. Elk gedrag heeft een positieve intentie: accepteer de persoon en verander het gedrag.
 11. Mensen beschikken over alle hulpbronnen om hun doelen te bereiken: er bestaan geen mensen zonder hulpbronnen, wel stemmingen zonder gewenste hulpbronnen.
 12. Ik controleer mijn geest en daarmee mijn resultaten.
 13. Het systeem, of persoon, met de meeste flexibiliteit in gedrag zal het systeem besturen of beheersen.
 14. Er bestaat geen mislukking, enkel feedback.
 15. Weerstand bij een gesprekspartner is het gevolg van gebrek aan rapport.
 16. Er bestaan geen onwillige mensen, wel niet-flexibele communicatoren.
 17. Alle procedures dienen keuze te bieden.
 18. Gedrag en verandering zijn afhankelijk van context en ecologie en dienen als zodanig geëvalueerd te worden.
 19. Alle procedures en interventies dienen gericht te zijn op persoonlijke groei en eenwording. De mens heeft vrijheid van mening en conclusie.
 20. Een individu is een samenwerkingsverband van gedeelten.
 21. Het onbewuste is belangrijk.
 22. We organiseren onze zintuigelijke weergaven middels de taal.