NLP Technieken en begrippen

Matching

Wat is Matching, Mirroring en Cross-over ?

Om optimaal rapport te kunnen maken is het belangrijk om onszelf af te stemmen op de gemoedstoestand van de ander. We kunnen dit bereiken door matching (afstemmen) en mirroring (spiegelen). Hierdoor krijgen we toegang tot het onderbewuste van de ander. Matching en mirroring technieken gaan dus verder dan alleen woorden. Met woorden, die slechts 7% tijdens de communicatie vertegenwoordigen, krijg je toegang tot het bewustzijn van de ander terwijl de afstemming op fysiologisch vlak toegang geeft tot het onderbewustzijn van de ander. Het werkt dus op een dieper onbewust niveau door.

Mirroring

Bij mirroring nemen we de totale fysiologie over van de ander en daarmee ook zoveel mogelijk de ‘staat van zijn’ van de ander. We worden als het ware even de ander. Kleine kinderen kunnen dit als geen ander wanneer ze gaan na-apen. Ze nemen dan overdreven dezelfde houding aan, zeggen exact hetzelfde na met nagebootste intonatie en stemgebruik. Ze lokken een reactie uit en weten daarmee toegang te krijgen tot ons onderbewuste. Door het spiegelen van fysiologie zeg je onbewust dat jij je in dezelfde stemming begeeft als de ander. En daarmee ontstaat over en weer het gevoel van “de ander begrijpt mij”.  We krijgen daarmee toegang tot de stemming en de interne representatie van mensen.
LET OP: te overdreven spiegelen zal juist een rapport verbrekend effect hebben omdat de ander het gevoel krijgt dat je hem of haar in de maling neemt of zelfs belachelijk maakt. De kunst zit hem in de subtiliteit en het onbewust bekwaam worden in deze techniek.

Matching

Bij matching stemmen we een bepaald element in de communicatie af op de ander. Dit door woorden, stemgebruik of de fysiologie. Je spiegelt als het ware één of meerdere elementen van de verbale en non-verbale communicatie. Matching betekent gelijkheid en begrip. Mensen met bijvoorbeeld hetzelfde stemvolume, accent of geluid hebben het gevoel dat ze elkaar begrijpen en in dezelfde stemming verkeren.
Bij matching op verbaal niveau geef je het signaal af dat je het model van de wereld van de ander erkent. Je bent het als het ware eens met de ander terwijl we ons eigen model van de wereld behouden. Non-verbaal matchen kun je door ja te knikken, verbaal door ja te zeggen. Bij mirroring nemen we zoveel mogelijk de staat van zijn over van de ander. Bij matching behouden we ons eigen staat van zijn.

Mismatching

Bij Mismatching doen we juist het tegenovergestelde als bij matching. We keren ons, bewust of onbewust, af van de ander of laten duidelijk merken dat we het niet eens zijn. Iemand niet aankijken of lichamelijk afdraaien zijn tekenen van mismatching. Dit werkt rapport verbrekend. Iemand die mismatcht zoekt naar argumenten en redenen om juist niet mee te gaan met ander. Als ik een goede boekhouder zou zoeken dan zou dat bij voorkeur een mismatchende boekhouder moeten zijn. Een boekhouder die niet zomaar mee gaat in mijn model van de wereld. Hij zou (bewust of onbewust) als eerste aandacht hebben voor afwijkingen en onterechte declaraties. Zoals “ja” een uiting van matchen is, is “nee” een uiting van mismatchen.

Cross-over mirroring

Cross-over mirroring: bij cross-over mirroring nemen we, met een ander lichaamsdeel, een bepaalde beweging van de andere persoon over. Zo kan je bijvoorbeeld snelle hoofdbewegingen maken als de ander snelle hand of armbewegingen heeft. Het is subtieler dan matchen en/of mirroring.